Betolar tekee jätteestä arvotavaraa luontoa säästäen

16.11.2021

Toimitusjohtaja Matti Löppönen: yksi Betolarin vahvuuksista on uskottavasti hoidettu IPR-strategia ja suojaustoimenpiteet

Yksi kortensa kekoon ilmastonmuutoksen torjunnassa kantavista yrityksistä on Betolar Oy, suomalainen rakennusmateriaaliteknologian edelläkävijäyritys, jonka globaali markkinapotentiaali on valtava. Se korvaa mm. betonin raaka-aineena käytettävää sementtiä sivuvirtapohjaisella ympäristöystävällisellä materiaalilla ja auttaa näin rakennusteollisuutta pienentämään hiilidioksidipäästöjä. Uudet vähähiiliset rakennusmateriaalien hiilijalanjäljet ovat jopa 80 % pienemmät kuin perinteiset verrokit. Kattava IPR-suojaus on ollut avainasemassa yrityksen kasvussa.

Sementin tuotanto on ilmastopäästöjen osalta raskas taakka maapallolle. Vuonna 2018 kansainvälisen politiikan tutkimuslaitos Chatham House arvioi, että peräti 8 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu sementin tuotannosta. Viime vuosien aikana prosenttiluku on liikkunut viiden ja kahdeksan välillä.

Sementin valmistus muodostaa suuremman osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä kuin esimerkiksi lentoliikenne. Betonin vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 4,2 miljardia tonnia ja niistä päästöistä suurin osa, noin 60 – 80 %, muodostuu sementin valmistuksesta syntyvistä päästöistä.

Talon rakennusprojekti synnytti idean Betolarista

Sementin valmistuksesta syntyvien päästöjen määrä vaivasi muutama vuosi sitten myös kannonkoskelaista Juha Leppästä. Leppänen halusi työllistää itsensä rakennusmateriaaliteknologia-alalla rahoittaakseen uuden talonsa rakentamisen.

Rakentamisen lomassa hän tutustui erilaisiin betonilaatuihin, maailman yleisimmin käytettyyn rakennusaineeseen. Edellisen talonsa Leppänen oli joutunut polttamaan sädesienen eli maaperän bakteerien takia. Silloin Leppäsellä oli mietinnän paikka: miten rahoittaa uuden talon hankinta?

Rakennusvaiheessa Leppänen kokeili laajasti erilaisia erikoisbetoneita ja huomasi niiden sisältävän paljon mahdollisuuksia. Hän päätti alkaa valmistamaan erilaisia betonikalusteita ja pihapolkulaattoja. Kun selvisi, että tuotteet menevät kaupaksi jopa yllättävän hyvin, prosessi otti nopeasti tuulta siipien alle.

– Otin riskin ja ison lainan, varasin tehdastilat ja suunnittelin tuotantokoneet sekä tuotantolinjat. Lähdimme ensimmäisen työntekijän kanssa tekemään niitä heti sinä talvena. Tähtäimessä oli työllistää meidät siitä eteenpäin, Leppänen kertoo.

Kaikki näytti etenevän suotuisasti. Pian tuotannon käynnistymisen jälkeen Leppänen sai merkittävän rahoituksen sijoitusyhtiö Ajantan omistajalta Ari Salmivuorelta, joka oli kiinnostunut Kalustebetonista kävellessään yrityksen messuosaston ohi Asuntomessuilla.

Kaksikko tapasi heti seuraavana päivänä ja sopi yhteistyön aloittamisesta. Yrityksen tarkoitus oli satsata entistä enemmän betonikalustetuotteisiin, ja tuotanto eteni kovaa vauhtia syksyllä 2017. Leppänen ei kuitenkaan tyytynyt nykytilanteeseen vaan halusi kehittää betonituotteita. Tavoitteena oli tehdä betonin valmistuksesta ympäristöystävällisempää.

Ympäristöystävällinen ratkaisu löytyi tuhkasta

Yrityksen toimitusjohtaja Matti Löppönen (vasemmalla) sekä perustaja Juha Leppänen (oikealla), kuva: Betolar Ltd

Kokeilu rohkaisi Leppästä testaamaan yhä isompaa muutosta seosaineessa. Hän yritti kovettaa betonimassan uudella tekniikalla, jossa ei ole lainkaan sementtiä. Kun massa kovettui kahden tunnin päästä ja Leppänen huomasi kokeilunsa onnistuneen, hän päätti soittaa Salmivuorelle.

– Hän kysyi, että otetaanko riski. Olin hetken hiljaa ja sanoin, että otetaan, Leppänen muistaa.

Riskin ottaminen tarkoitti juuri käynnistetyn tuotannon pysäyttämistä ja keskittymistä tuotekehitykseen. Päätös tuntui Leppäsestä jopa hullulta, sillä prosessi oli juuri saatu kunnolla käyntiin ja näytti siltä, että tuotteille on jatkuvasti kysyntää.

Vuonna 2018 yrityksen nimi vaihdettiin Kalustebetoni Oy:stä Betolar Oy:ksi. Samana vuonna yritys lanseerasi myös kiertotalousratkaisun, joka pienentää jäteongelmia ja säästää neitseellisiä raaka-aineita betonin tuotannossa.

Betolarin synnyttänyt liikeidea on kiteytettynä hyvin yksinkertainen: tehdä jätteestä arvotavaraa. Tätä ajatusta on jalostettu tähän päivään mennessä hurjasti, ja Betolarin datapankkiin on analysoitu kemiallisissa tutkimuksissa noin 400 erilaista teollisuuden sivuvirtamateriaalia niiden ominaisuuksien ja yhdistelmien selvittämiseksi.

Betolarin alusta saakka pysynyt linja tuottaa tulosta

Innovaatiolähtöiset yritykset jakavat usein saman positiivisen ongelman. Kun pöydällä on paljon hyviä ideoita, vain osa etenee toteutettavaksi.

– Joskus joutuu tekemään aika raakoja valintoja siitä, mihin keskittyy, jotta pääsee kaupalliseen vaiheeseen. Siinä on tietty tuska, kun joutuu jättämään hyllylle todella hyviä ideoita. Onneksi tärkeimmät arvaukset ovat osuneet ja olemme pystyneet etenemään, sanoo Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen ja lisää, ettei eteneminen ole aina suoraviivaista yrityksen nopeasta kasvusta huolimatta.

Betolarin filosofiaan kuuluvat seuraavat seikat: ratkaisujen pyritään aina tuovan ison mittakaavan hyödyt asiakkaalle, niiden on oltava toimivia teollisessa mittakaavassa, hintojen on oltava kilpailukykyisiä ja positiivisen ympäristövaikutuksen on oltava suuri.

– Juhan linja, jota yhtiö on pitänyt alusta saakka, on ollut hyvin toimiva. Noudatamme niitä periaatteita, jotka olemme itse luoneet, Löppönen kiittelee.

Lyhyessä ajassa Betolarista on kasvamassa merkittävä toimija teräs-, kaivos-, metsä- ja energiateollisuudessa, jossa se korvaa sementtiä edellä mainittujen alojen sivuvirroista valmistetuilla sideaineilla, kuten tuhkalla, kipsisakalla ja rikastushiekalla.

Vahva IPR-salkku tuo yritykselle uskottavuutta

Leppänen korostaa innovaatioiden ja IPR:n merkitystä Betolarille, joka on Papula-Nevinpatin avulla rakentanut monipuolisen patentti- ja tavaramerkkisalkun suojatakseen kehittämäänsä rakennusmateriaalien resepti- ja valmistusteknologiaa.

– Varsinkin alkuvaiheessa, kun pieni startup on lähtenyt suojaamaan eri innovaatioita, on uskottavuustekijä, että on myös jotain omaa. Se on tietyllä tavalla merkittävä asia rahoittajille, Leppänen toteaa.

– IPR:t muodostavat keskeisen arvon tämäntyyppiselle yhtiölle. Samalla ne ennakoivat myös yhtiön tulevaa arvon muodostusta. Pystymme turvaamaan hyvin omaisuuden säilymisen yhtiön hallinnassa. Se siinä on keskeistä, Löppönen komppaa.

Papula-Nevinpatin eurooppapatenttiasiamies Jukka Korhosen mukaan Betolarin tapaus on hyvä esimerkki siitä, että monesti vahvin tapa suojaukselle on yhdistelmä salassapitoa ja konkreettisia suojamuotoja.

– Sillä tavoin saadaan kokonaispaletti riittävän vahvaksi. Ei haeta patentteja huolimattomasti, eli ei haeta niitä sellaisille asioille, joita ei pystytä valvomaan eikä näin ollen kerrota patentin kautta keksinnöstä ja auteta siten kilpailijoita, Korhonen avaa.

Materiaaliteknologian suojaaminen ei Korhosen mukaan eroa peruslähtökohdiltaan esimerkiksi koneiden tai laitteiden suojaamisesta, vaikka keksintöjen luonne ja tapa määritellä ne patenttihakemuksessa on erilainen. Jos jotain uutta kehitetään, sille kannattaa hakea suoja jättämällä patenttihakemus. Betolarille yhtenä tärkeänä motiivina suojaamiselle on ollut myös lisenssien myynti alan toimijoille.

IPR-asiantuntijan laaja-alainen ymmärrys tärkeää

Yksi Betolarin vahvuuksista on toimitusjohtaja Löppösen mielestä uskottavasti hoidettu IPR-suojaus ja -strategia. Erityisesti yhtiötä on miellyttänyt Papula-Nevinpatin IPR-asiantuntijoiden laaja osaamisrepertuaari ja nopea toiminta.

– Olen ollut erittäin tyytyväinen, että asenne on ollut hyvin joustava. Papula-Nevinpatin luottomiehemme eurooppapatenttiasiamies Timo Kuosmasen kohdalla on ollut usein havaittavissa innostusta, että tämähän saattaa olla mielenkiintoinen juttu, Leppänen kertoo.

– Se, että patenttiasiamiehellä on laaja käsitys hyvin monen tyyppisestä asiasta ja käytännön ymmärrys, jotta pystyy ylipäätään puhumaan samaa kieltä, on tärkeää.

Betolarin patenttihakemukset ovat menestyneet hyvin, sillä niiden läpimenoprosentti on lähellä sataa – tähän mennessä vain yksi patentti on vedetty pois. Betolarissa ollaankin todella tyytyväisiä kumppanuuteen Papula-Nevinpatin kanssa.

– Olemme hakeneet kumppaneita muillakin liiketoiminta-alueilla, mutta ei ole itsestään selvää, että saa sen parhaan mahdollisen. Meillä on se mielikuva, että Papula-Nevinpat täyttää ne kriteerit, joita erinomaiselta kumppanilta voi vaatia, Löppönen kehuu ja antaa erityiskiitokset Betolarin patentti- ja tavaramerkkisalkkua rakentaneille eurooppapatenttiasiamiehille Timo Kuosmaselle ja Jukka Korhoselle.

Kun tarkoitus on kehittää vahva brändi ja sille arvoa, tavaramerkin suojaaminen on keskeinen asia. Betolar onkin rekisteröinyt yrityksen tunnuksen sekä Geoprime®-ratkaisun.

Pääkuva: Betolarin ytimeen kuuluu vahva tieteellinen ja materiaaliteknologian ymmärrys, kuva: Betolar Ltd

 

Ajankohtaista

Pk-yritys: Nyt voit hakea tukea teollisoikeuksien maksuihin ja kuluihin

Nyt kannattaa laittaa kuntoon tavaramerkki– ja mallioikeussuojaukset sillä vuoden 2023 aikana pienet ja keskisuuret yritykset voivat jälleen saada EUIPOn myöntämää tukea.

Worklife at Papula-Nevinpat: Matti Ylitalo

Miten eurooppapatenttiasimies Matti Ylitalosta tuli IPR-huippuasiantuntija? Lue hänen tarinansa.

Haemme kesätyöntekijää IP Administrator -tehtävään

Tervetuloa kesätöihin yli sadan IPR-asiantuntijan joukkoomme! Haemme kesätyöntekijää IP Administrator -tehtävään Tampereen toimistollemme.

Haemme kesäharjoittelijaa patenttiasiamiestehtäviin

Tervetuloa kesätöihin yli sadan IPR-asiantuntijan joukkoomme! Papula-Nevinpat on IPR-palveluita tarjoava yritys ja haemme nyt innokasta ja motivoitunutta IPR-alasta kiinnostunutta kesäharjoittelijaa Tampereen toimipaikkaamme.