Blogisarja, osa V: Tiesitkö tämän patenteista?

20.12.2021

Blogisarjassani selvennän selkokielellä IPR:n (Intellectual Property Rights, immateriaalioikeudet) käsitteitä, erityisesti patenttien osalta, ja tuon esille ajankohtaisia IPR-aiheita.

Jokainen blogisarjan osa on lyhyt. Blogin ehtii lukemaan parissa minuutissa, vaikkapa iltapäiväkahvin ääressä. Uskon, että moni oppii uutta, ja se onkin yksi blogini tarkoitus.

Otan mielelläni vastaan kysymyksiä, kommentteja ja ehdotuksia aiheista!

IPR:n hyödyntäminen

Edellisissä julkaisuissani olen käsitellyt mm. uutuutta, keksinnöllisyyttä ja toiminnanvapautta. Tässä blogissani kerron IPR:n hyödyntämismahdollisuuksista.

IPR:iä voidaan hyödyntää monin eri tavoin, ja alla tuon esille muutamia keinoja.

Patentti on vahva työkalu

Koska patentti on kielto-oikeus, patentilla voidaan estää kilpailijaa tarjoamasta, saattamasta vaihdantaan tai käyttämästä patentoitua tuotetta. Lisäksi patentilla voidaan estää patentoidun tuotteen maahantuonti tai hallussapito edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Kilpailijat joutuvat kehittämään tuotteita, jotka eivät loukkaa patenttia. Hyvällä IPR-strategialla voidaankin vaikeuttaa kilpailijan toimintaa alalla. Siten patentti on vahva työkalu, jolla voidaan ohjata kilpailijan toimintaa ja suojata omaa tuotekehitystä.

Myönnä käyttölupa keksintöösi

Jos sinulta puuttuu tarvittavat resurssit esimerkiksi suojatun keksinnön valmistamiseksi, hyvä vaihtoehto hyödyntämisessä on myöntää käyttölupa (lisenssi) keksintöön. Lisenssi voi olla eksklusiivinen lisenssi, rinnakkainen yksinoikeuslisenssi tai non-eksklusiivinen lisenssi.

  • Eksklusiivisella lisenssillä tarkoitetaan sitä, että lisenssinsaajalla on käyttölupa keksintöön ja muita lisenssinsaajia ei ole, etkä pysty itse käyttämään suojattua tuotetta tai menetelmää. Eksklusiivista lisenssiä voidaan rajoittaa esimerkiksi koskemaan vain joitakin maita tai vain tuotteen valmistusta.
  • Yleensä sovitaan kuitenkin rinnakkaisesta yksinoikeuslisenssistä (engl. sole licence), eli pystyt myös itse, yhden lisenssinsaajan lisäksi, käyttämään hyväksi keksintöä.
  • Non-eksklusiivinen lisenssi (yksinkertainen lisenssi) tarkoittaa sitä, että lisenssejä voidaan myöntää usealle lisenssinsaajalle, jotka voivat olla keskenään kilpailijoita. Sen lisäksi voit itse käyttää keksintöä, koska olet patentinhaltija.

Alilisensseistä, eli lisenssinsaajan oikeudesta myöntää lisenssi kolmannelle osapuolelle, kannattaa kirjata ehdot lisenssisopimukseen. Sen sijaan ristilisensioimalla (kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus, jossa kukin osapuoli luovuttaa IPR:iään muille osapuolille) voidaan yleensä saada edullisempia lisenssejä muilta. Näin saavutetaan taloudellista kilpailuetua niihin kilpailijoihin nähden, jotka joutuvat maksamaan kalliimpia lisenssimaksuja.

Myös lisenssimaksuista (royalties) ja niitä koskevista ehdoista on syytä olla tarkat sopimukset: maksetaanko esimerkiksi kiinteä korvaus, vuosikorvaus ja/tai tuloksesta riippuvainen korvaus?

Lisenssisopimuksiin tulee lisätä myös muita ehtoja tai rajoituksia, kuten:

  • kuka vastaa mahdollisista loukkauksista
  • kuinka kauan lisenssisopimus on voimassa
  • kuka maksaa esim. patentin vuosimaksut
  • saako patentinhaltija myöntää lisenssejä myös muille lisenssinsaajille.

Näiden lisäksi lisenssisopimuksissa on oltava maininnat sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta, salassapitovelvollisuudesta sekä siitä, siirtyykö samalla myös know-how’ta keksinnöstä. Lisenssisopimukset on siis syytä laatia huolellisesti.

Essentiaalipatentit

Jos patentti suojaa teknologia-alalla käytettävää standardia, puhutaan ns. essentiaalipatentista. Ilman lisenssiä tähän standardiin eivät muut toimijat kuin patentinhaltija pystyisi myymään uusia tuotteita, jotka perustuvat standardiin. Essentiaalipatentin haltija onkin usein sitoutunut lisensoimaan patenttinsa oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin muille toimijoille.

Voit myös myydä tai pantata patenttisi tai patenttihakemuksesi

Patentti tai patenttihakemus voidaan myös myydä (kokonaisluovutus) tai pantata. Kokonaisluovutuksesta ja panttauksesta olisi hyvä pyytää merkintä patenttirekisteriin, koska mahdollisessa riidassa patentinhaltijaksi katsotaan viimeksi rekisteröity patentinhaltija. Kuten lisenssisopimuksissa, myös panttaussopimuksiin kannattaa lisätä rajoituksia ja ehtoja, esimerkiksi miten toimitaan, jos patenttia loukataan.

Arvokas aineeton pääoma

Patentti on myös osoitus siitä, että patentinhaltijalla on T&K-toimintaa ja arvokasta aineetonta pääomaa. Usein yrityksen ainoa pääoma, varsinkin alkuvaiheessa, on aineetonta. Silloin patenttien ja toki muidenkin immateriaalioikeuksien kuten tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja mallien merkitys korostuu entisestään.

Mahdollisessa yrityksen evaluaatiossa, esimerkiksi due diligencen yhteydessä, patentit vaikuttavat usein merkittävästi yrityksen arvon määritykseen, joten keksintöjen suojaaminen tuo lisäarvoa.

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli voin olla avuksi keksintösi suojaamisessa!

 

Ajankohtaista

Patenttisuojaus digiaikana

Lue Laura Huhdanmäen blogista patenttisuojan haasteista ja eduista digiaikana, jossa teknologia kehittyy nopeasti ja ylittää kansalliset rajat.

Worklife at Papula-Nevinpat: Laura Virkkunen

Laura Virkkunen vastaa asiakkaidemme domain-portfolioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Lue lisää Lauran uratarinasta.

Tiivistelmä IPR-webinaarisarjasta “Patenttien loukkaustilanteet – Milloin tarvitset patenttiasiamiehen apua?” 

Webinaarisarjan tiivistelmäartikkelissa opit, mitä tehdä epäillylle patenttiloukkaukselle, miten erottaa oikeat varoituskirjeet huijausyrityksistä, mitä taktiikoita lisenssineuvotteluissa käytetään ja mitä huomioida patenttioikeudenkäyntiin liittyen.

Euroopan patenttivirasto (European Patent Office, EPO) on julkaissut vuosittaiset patentointitilastonsa

Euroopan Patenttivirasto (European Patent Office, EPO) on julkaissut vuosittaiset patentointitilastonsa, lue eurooppapatenttiasiamies Jukka Korhosen kommentit.