Blogisarja, osa VI: Tiesitkö tämän patenteista?

10.3.2022

Blogisarjassani selvennän selkokielellä IPR:n (Intellectual Property Rights, immateriaalioikeudet) käsitteitä, erityisesti patenttien osalta, ja tuon esille ajankohtaisia IPR-aiheita.

Jokainen blogisarjan osa on lyhyt. Blogin ehtii lukemaan parissa minuutissa, vaikkapa perjantain iltapäiväkahvin ääressä. Uskon, että moni oppii uutta, ja se onkin yksi blogini tarkoitus.

Edellisissä julkaisuissani olen käsitellyt mm. uutuutta (1. ja 2. osa), keksinnöllisyyttä, toiminnanvapautta ja IPR:n hyödyntämistä. Tässä blogissani kerron patenttihakemuksen tekemispäivästä ja sen merkityksestä.

Tekemispäivä

Patenttihakemuksen tekemispäivä on tärkeä päivämäärä, koska se vaikuttaa niin suojapiiriin kuin suoja-aikaankin. Myös keksinnön etuoikeusaika lasketaan tekemispäivästä. Tekemispäivän saamiselle on asetettu tietyt edellytykset.

Edellytykset tekemispäivän saamiselle

Patenttihakemuksen tekemispäivä on se päivä, jolloin hakija on jättänyt patenttihakemuksen patenttiviranomaiselle ja hakemus täyttää patenttilaissa säädetyt ehdot.

Patenttiviranomainen antaa tekemispäivän patenttihakemukselle, jos:

1) hakemuksesta ilmenee, että se on patenttihakemus

2) hakemuksessa on tiedot hakijasta tai viranomainen voi tavoittaa hänet. Hakemuksen on hyvä sisältää kaikki hakijatiedot, mutta tekemispäivän saamiseksi riittää, että hakemuksessa on esim. vain hakijan puhelinnumero, josta hänet voi tavoittaa, ja

3) hakemuksen yhteydessä annetut asiakirjat sisältävät sellaista, mikä on katsottava selitykseksi tai piirustukseksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä, hakemusnumerosta sekä patenttiviranomaisesta, jolle hakemus on tehty.

Eli tekemispäivän saamiseksi patenttihakemus voi sisältää ainoastaan seuraavat asiat:

  • patenttihakemus
  • hakijan puhelinnumero
  • viittaus patenttihakemukseen, jossa tekemispäivä on X.Y.ZZZZ, hakemusnumero on XXXXYYYY ja patenttiviranomainen on PRH.

Huomioitavaa on, että tekemispäivän saamiseksi patenttihakemuksessa ei tarvitse olla patenttivaatimuksia. Patenttia ei kuitenkaan myönnetä, ellei siinä ole vähintään yhtä patenttivaatimusta (koska patenttivaatimukset määräävät suojan laajuuden).

Jos alkuperäisessä hakemuksessa ei ollut yhtäkään patenttivaatimusta, hakemukseen pitää lisätä ainakin yksi patenttivaatimus. Alun perin jätetyssä selityksessä on kuitenkin oltava tuki patenttivaatimuksille.

Tekemispäivä määrittää hakemuksessa kuvatun keksinnön saaman etuoikeuspäivän

Patenttihakemuksen etuoikeusvuosi lasketaan tekemispäivästä. Esimerkiksi jos ensimmäinen hakemus on jätetty Suomessa 3.1.2022 ja suojaa halutaan myös vaikkapa Kiinassa, voidaan 12 kuukauden aikana patenttihakemuksen tekemispäivästä jättää uusi hakemus Kiinan patenttiviranomaiselle pyytämällä etuoikeutta eli prioriteettia suomalaisesta hakemuksesta, jolloin viimeinen päivä kiinalaisen hakemuksen jättämiselle on 3.1.2023.

Viikonloput ja pyhäpäivät vaikuttavat kuitenkin tähän monessa tapauksessa niin, että jos prioriteettivuoden viimeinen päivä on viikonloppu tai pyhäpäivä, siirtyy prioriteettivuoden viimeinen päivä sitä seuraavalle ensimmäiselle arkipäivälle

Jos patenttihakemuksessa pyydetään prioriteettia aikaisemmasta hakemuksesta, uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa hakemuksen tekemispäivä korvataan tällä aikaisemman prioriteettihakemuksen tekemispäivällä.

Tekemispäivä määrittää hakemusta koskevan tunnetun tekniikan

Patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Tämän perusteella esimerkiksi hakemuksen tekemispäivänä ja sen jälkeen julkaistuja artikkeleita, tilaisuuksissa pidettyjä esitelmiä ja tuote-esittelyjä ei oteta huomioon, kun tarkastellaan uutuutta ja keksinnöllisyyttä.

Tästä poikkeuksena joissakin tapauksissa aikaisempi, mutta ennen tekemispäivää vielä julkaisematon patenttihakemus muodostaa uutuudenesteen myöhemmälle hakemukselle, jos tämä aikaisempi hakemus julkaistaan uuden hakemuksen tekemispäivänä tai sen jälkeen.

Hakemuksen tekemispäivästä alkaa myönnetyn patentin suoja-aika

Patentin suoja-aika (yleensä 20 vuotta) lasketaan hakemuksen tekemispäivästä.  Siksi hakemusta ei saa tekemispäivän jälkeen muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty. Jos tekemispäivän jälkeen huomataan, että hakemuksesta jäi puuttumaan jotain keksinnöstä, on yleensä tehtävä uusi hakemus. Tästäkin syystä hakemus kannattaa laatia kunnolla.

Patenttiasiamiehemme huolehtii automaattisesti, että hakemuksesi saa tekemispäivän asianmukaisessa järjestyksessä ja että hakemuksessa on kuvattu täsmällisesti se keksintö, jolle suojaa halutaan hakea. Tämä on tärkeää, koska tekemispäivän saamisen jälkeen hakemusta ei käytännössä voi enää täsmentää niin, että keksintö (se mille patentilla suojaa haetaan) muuttuisi.

Askarruttaako jokin erityinen IPR-asia? Otan mielelläni vastaan kysymyksiä ja kommentteja, ja myös ehdotuksia tuleviin blogiaiheisiin.

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli voin olla avuksi keksintösi suojaamisessa!

 

Ajankohtaista

Papula-Nevinpat Kalevan kisojen pääyhteistyökumppani

Papula-Nevinpat on ylpeänä mukana tukemassa liikuntaa ja urheilua kesäkuussa Vaasassa järjestettävissä Kalevan kisoissa 27. – 30.6.2024. Toimimme muun muassa laji-isäntänä miesten ja naisten kolmiloikassa.

Miika Tupala ja Juha Voutilainen kutsuttu Papula Oy:n uusiksi osakkaiksi

Eurooppapatenttiasiamies, DI Miika Tupala ja eurooppapatenttiasiamies, TkT Juha Voutilainen on kutsuttu IPR-toimisto Papula Oy:n uusiksi osakkaiksi 13.6.2024 alkaen.

Worklife at Papula-Nevinpat: Peppina Iivonen

Peppina Iivonen työskentelee Papula-Nevinpatissa Trademark Specialistina. Mitä hänen työpäiviin kuuluu ja miten hän on päätynyt IPR-alalle.

Patenttisuojaus digiaikana

Lue Laura Huhdanmäen blogista patenttisuojan haasteista ja eduista digiaikana, jossa teknologia kehittyy nopeasti ja ylittää kansalliset rajat.