Brexitin vaikutuksista tavaramerkkeihin, malleihin ja patentteihin

11.2.2020

Britannia erosi Euroopan unionista (EU) 31.1.2020. Eron jälkeen alkoi vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja EU neuvottelee tulevasta suhteesta Britannian kanssa. On mahdollista, että siirtymäkausi jatkuu, tai jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, toteutuu sopimukseton ero. Kerromme seuraavassa, mitä vaikutuksia tämänhetkisen tiedon nojalla brexitillä on tavaramerkkeihin, malleihin ja patentteihin.

EU-tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit

Ennen siirtymäkauden päättymistä myönnetyt oikeudet

Ennen siirtymäkauden päättymistä myönnettyjen EU-tavaramerkkien ja julkaistujen rekisteröityjen yhteisömallien haltijoille myönnetään automaattisesti vastaavat kansalliset rekisteröinnit Britanniassa. Rekisteröintien haltijoilta ei vaadita erillisiä toimenpiteitä. Myös kansainvälisten tavaramerkki- ja mallioikeusrekisteröintien haltijoille, jotka ovat nimenneet EU:n Madridin pöytäkirjan (tavaramerkit) tai Haagin sopimuksen (mallit) perusteella, myönnetään vastaavat rekisteröinnit Britanniassa.

EU-tavaramerkin käyttöön kannattaa kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. Näyttö tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä EU:ssa tullaan edelleen ottamaan huomioon Britanniassa uuden vastaavan UK-rekisteröinnin tueksi, ja näyttö merkin tosiasiallisesta käytöstä Britanniassa tullaan edelleen ottamaan huomioon EU:ssa EU-tavaramerkin tueksi, mutta siirtymäkauden jälkeisten viiden vuoden aikana tällaiselle näytölle tullaan antamaan progressiivisesti vähemmän painoarvoa.

Siirtymäkauden päättyessä vireillä olevat hakemukset

Siirtymäkauden päättyessä vireillä olevien tavaramerkki- tai mallihakemusten tai vielä julkaisemattomien yhteisömallien haltijoilla on halutessaan yhdeksän kuukautta aikaa jättää vastaava hakemus Britanniassa siten, että se saa saman hakemus- ja etuoikeuspäivän kuin alkuperäinen EU-hakemus.

Uudet hakemukset siirtymäkauden päättymisen jälkeen

Siirtymäkauden jälkeen, mikäli tavaramerkkejä ja malleja halutaan suojata Britanniassa, on jätettävä kansalliset hakemukset Britanniassa.

Uudistukset siirtymäkauden päättymisen jälkeen

Siirtymäkauden jälkeen kansallisiksi muutetut EU-rekisteröinnit on uudistettava erikseen Britanniassa. Tulemme tarkemmin informoimaan asiakkaitamme asiasta rekisteröintikohtaisesti.

Eurooppapatentit

Myönnettyjen patenttien sekä vireillä olevien ja tulevien eurooppapatenttihakemusten asema

Koska Euroopan patenttivirasto (EPO) ei ole EU:n toimielin, brexit ei aiheuta muutoksia jo myönnettyihin eurooppapatentteihin eikä vireillä oleviin tai vielä tekemättömiin eurooppapatenttihakemuksiin, riippumatta siitä, onko ne tehty suoraan EPOon vai kansainvälisenä (PCT) hakemuksena, jossa Eurooppa on nimetty EPC-sopimuksen perusteella.

Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin (UPC)

Yhtenäispatenttijärjestelmä ei ole toiminnassa, eikä yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) perustamista koskeva sopimus ole tullut voimaan. Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, tuleeko yhtenäispatenttijärjestelmä tai UPC voimaan lainkaan ja ulottuisivatko nämä  Britanniaan.

Lähtökohtaisesti yhtenäispatentti ja UPC on tarkoitettu osaksi EU:n oikeusjärjestelmää, jolloin teoreettinen erityisasema EU:n ulkopuoliseen maahan tulisi ratkaista erillisesti, mikäli se edes olisi ylipäätänsä mahdollista. Siinä tapauksessa, että UPC ei tule voimaan tai se toteutetaan tavanomaisesti ilman erityistä järjestelyä, joka mahdollistaisi Britannian pitämisen sen jäsenenä, Britannian kansallinen tuomioistuinjärjestelmä pysyy ainoana toimivaltaisena elimenä UK-patentteja koskevissa riita-asioissa (tämä koskee sekä suoria UK-patentteja että Britanniassa validoituja eurooppapatentteja).

Lisäsuojatodistukset

Lisäsuojatodistukset (SPC) ovat kansallisia oikeuksia, jotka ovat voimassa erikseen kussakin EU:n jäsenvaltiossa. Britannian SPC-järjestelmä säilyy oletettavasti ennallaan ilman muutoksia tai vain vähäisin muutoksin, vaikkakin yhteys Euroopan unionin tuomioistuimeen (CJEU), joka on tällä hetkellä korkein valitusoikeus SPC-asioissa, katkeaa Britannian osalta. On mahdollista, että tulevaisuudessa Britannian SPC-lainsäädäntö ja/tai oikeuskäytäntö voi poiketa EU-lainsäädännöstä.

Yhteenveto

• Nykyinen tavaramerkki- ja mallikäytäntö säilyy entisellään siirtymäkauden päättymiseen 31.12.2020 asti.
• Ennen siirtymäkauden päättymistä myönnetyt EU-tavaramerkit ja julkaistut rekisteröidyt yhteisömallit muunnetaan kansallisiksi oikeuksiksi Britanniassa automaattisesti.
• Siirtymäkauden päätyttyä tavaramerkki- ja mallirekisteröintejä on haettava erikseen EU:ssa ja Britanniassa.
• Siirtymäkauden jälkeen kansallisiksi muutetut EU-rekisteröinnit on uudistettava erikseen Britanniassa.
• Brexit ei muuta nykyistä eurooppapatenttien hakemus- ja väitejärjestelmää tai riita-asioiden käsittelyä.

Olemme mielellämme avuksi – ota yhteys IPR-asiantuntijoihimme:

tavaramerkit: Riikka Palmos
mallit: Irmeli Nokkanen
patentit: Folke Johansson

Ajankohtaista

Pk-yritys: Nyt voit hakea tukea myös IPR-esianalyysin tekemiseen

Papula-Nevinpat on mukana tarjoamassa IPR-esianalyysipalvelua yhdessä PRH:n kanssa. Palvelu on osa Ideas Powered for Business SME Fundin avustusohjelmaa, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia pk-yrityksiä hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia tehostaakseen liiketoimintaansa.

Woodcast – uusi materiaali mullistaa lasta- ja kipsihoidon

Asiakkaamme Onbone on kehittänyt biokomposiitista valmistetun Woodcast-kipsausmateriaalin, joka on mullistamassa murtumien, venähdysten ja luuvammojen hoidon. Onbonen kasvustrategian keskiössä on kattava IPR-suojaus.

Onko Kesko McDonald’sin tiellä?

Oy Suomen Apteekkiyhtiö Ab vaatii Keskon eri K-logomerkkejä kumottavaksi käyttämättömyyden nojalla.

Patenttitrainee-tarinani: Sanna Virtanen

"Päädyin alalle aivan sattumalta ilman aikaisempaa kokemusta tai tietämystä patenttialasta. Olen kuitenkin viihtynyt alalla hyvin, ja onneksi Papula-Nevinpatin trainee-ohjelmassa on oma mentori, joka tukee oppimista ja toimii oppaana patenttialaan, mikä tekee patenttialalle siirtymisestä helpompaa."