Business Finlandin innovaatioseteli & IPR-palvelupakettimme

Uutta liiketoimintaa kasvun ja kansainvälistymisen kautta tavoittelevat mikro- ja pk-yritykset voivat hakea Business Finlandin innovaatioseteliä. Tätä innovaatiosetelirahoitusta voidaan käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien palveluiden hankkimiseen.

Hakuprosessi on yksinkertainen ja päätös saadaan jopa viikossa. Innovaatiosetelin avustuksen määrä on korkeintaan 4500 euroa + alv ja yrityksen omarahoitusosuus on 25% hyväksyttävistä kustannuksista eli enintään 1500 euroa + alv. Siten maksimiavustuksen voi saada ostamalla palveluja 6 000 eurolla + alv, ja sillä voi ostaa Papula-Nevinpatin IPR-palvelupaketin.

Alla esittelemme 6 000 euron innovaatiosetelillä ostettavat IPR-palvelupakettimme:

Kick-off – IPR-toiminnan startti ja kehitys

Sisältää:

 • alkuneuvottelun (tapaaminen tai etäpalaveri), jossa käydään yhdessä läpi tilanne, tarpeet ja toiveet
 • työsuunnitelman
 • IPR–koulutuksen ja työpajan, kesto puoli työpäivää
 • konsultoinnin IPR–asioiden hallinnoinnista, työsuhdekeksinnöistä ja strategiasta, kesto puoli työpäivää
 • kartoituksen kilpailijoiden IPR–rekisteröinneistä.

Tutkimus – suojausmahdollisuuksien ja esteiden tarkastelu

Sisältää:

 • alkuneuvottelun (tapaaminen tai etäpalaveri), jossa käydään yhdessä läpi tilanne, tarpeet ja toiveet
 • tutkimuksia tietokannoista yhdessä sovittujen hakustrategian ja rajausten mukaisesti
 • esille tulleen aineiston analysoinnin
 • kirjallisen raportin tutkimuksen löydöksistä ja mahdollisesti saatavissa olevasta suojasta
 • konkreettisen toimenpide-ehdotuksen jatkotoimista
 • loppuneuvottelun, jossa käydään läpi tutkimuksen tulokset ja sovitaan jatkosta.

Keksintö – oman tuotteen tehokas suojaus

Sisältää:

 • alkuneuvottelun (tapaaminen tai etäpalaveri), jossa käydään yhdessä läpi keksintö, tarve suojaukselle, oikea suojamuoto, keksinnön ominaiset piirteet, vaihtoehtoiset toteutusmuodot sekä tiedossa olevat ratkaisut
 • patenttihakemuksen laatimisen suomeksi tai englanniksi, tai vaihtoehtoisesti hyödyllisyysmallihakemuksen laatimisen
 • hakemuksen toimittamisen patenttivirastoon ja sisäänjätön (ei sisällä Suomen patenttiviraston virallista hakemusmaksua, 400 euroa)
 • sisäänjätön jälkeisen määräaikavalvonnan, ei kuitenkaan patenttivirastoon jätön jälkeisiä tiedoksiantoja kuten välipäätöksiä.

Brändi – oma identiteetti

Sisältää:

 • alkuneuvottelun (tapaaminen tai etäpalaveri), jossa käydään yhdessä läpi yrityksen erottavuustekijät sekä mahdolliset tarpeet omien tuotenimien ja muotoilujen suojaukselle
 • suojattavan tavaramerkin (Suomi tai EU) ennakkotutkimuksen ja ehdotuksen jatkotoimista (ei sisällä viranomais- tai tietokantamaksuja)
 • suomalaisen ja/tai EU-tavaramerkin tai EU-mallisuojan luokituksen laatimisen ja hakemuksen tekemisen
 • suomalaisen ja/tai EU-tavaramerkki- tai mallihakemuksen sisäänjätön virastoon (virallisten maksujen osalta sovitaan toimeksiannon yhteydessä, sisältyvätkö viralliset maksut kokonaan, osittain tai lainkaan)
 • ensimmäisen viranomaispäätöksen (rekisteröintipäätös tai välipäätös) raportoinnin ja määräpäivävalvonnan.

Kasvu – keksinnön suojaus kansainvälisesti

Sisältää:

 • alkuneuvottelun (tapaaminen tai etäpalaveri), jossa käydään yhdessä läpi tarve ja edellytykset keksinnön suojapiirin laajentamiseksi ensihakemuksen jälkeen kansainvälisellä PCT -hakemuksella
 • tutustumisen keksintöön ja ensihakemuksen uutuustutkimustuloksiin
 • arvion hakemuksen jatkomahdollisuuksista
 • mahdolliset muokkaukset kansainväliseen hakemukseen, kun hakemus perustuu aikaisempaan ammattimaisesti laadittuun patenttihakemukseen
 • mahdollisen käännöksen suomen kielestä englannin kielelle, sovitaan tapauskohtaisesti
 • PCT-hakemuksen jättämisen patenttivirastoon (virallisten maksujen osalta sovitaan toimeksiannon yhteydessä, sisältyvätkö viralliset maksut kokonaan, osittain tai lainkaan)
 • sisäänjätön jälkeisen määräaikavalvonnan muttei patenttivirastoon jätön jälkeisiä tiedoksiantoja, kuten uutuustutkimusraporttia.

Strategia – suunnitelma tulevista IPR-toimista

Sisältää:

 • alkuneuvottelun (tapaaminen tai etäpalaveri), jossa käydään yhdessä läpi tarve ja tahto IPR–toiminnan kehittämiselle
 • maisemoinnin kilpailijoiden IPR–suojauksista, tulosten analysoinnin, kirjallisen raportin ja tulosten graafisen havainnollistamisen
 • IPR–koulutuksen, jonka sisältö räätälöidään alkuneuvottelun perusteella
 • työpajan, jossa käydään yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa läpi IPR–toiminnan nykytila ja tavoitetila sekä suunnitellaan aikataulu ja toimet, joilla IPR–toimintaa ryhdytään yrityksessä kehittämään
 • ehdotuksen nykyisten IPR–dokumenttien ja ohjeiden kehittämiseksi tai niiden laatimiseksi
 • lopputapaamisen, jossa tarkastellaan tehtyjä toimenpiteitä sekä sovitaan jatkotoimista ja aikataulusta.

Mahdollisista matkustuskustannuksista veloitamme erikseen kulujen mukaan.

Koulutus – IPR-päivät: patenttipäivä & tavaramerkkipäivä

Sisältää:

 • alkuneuvottelun (tapaaminen tai etäpalaveri), jossa käydään yhdessä läpi tarve yrityksen IPR–osaamisen kehittämiseksi ja sovitaan koulutuksen osa-alueista sekä osallistujaryhmistä
 • koulutusmateriaalin laatimisen asiakaskohtaisesti ja kohdistettuna sovituille painopisteille, käytettävät esimerkit räätälöidään yrityksen toimialalle
 • koulutusmateriaalin jakamisen sähköisessä muodossa yrityksen käyttöön
 • koulutuksen toteutuksen asiakkaan tai Papula-Nevinpatin tiloissa, mahdollisista matkustuskustannuksista veloitamme erikseen kulujen mukaan.
Patenttipäivään voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraavia osa-alueita:
 • mikä on patentti
 • patentointikriteerit
 • miten tulkita ja lukea patenttijulkaisuja
 • koska patentoida ja missä
 • hyvä keksintöilmoitus ja tehokas yhteistoiminta patenttiasiamiehen kanssa.
Tavaramerkkipäivään voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraavia osa-alueita:
 • mikä on tavaramerkki ja mihin sitä tarvitaan
 • merkin ”oikea” käyttö ja valvonta
 • tavaramerkit ja verkkotunnukset.

Vuokraus – Papula-Nevinpatin asiantuntija käyttöönne

Sisältää:

 • alan huippuosaajan konsultointipalvelua asiakasyrityksessä yhteensä 20 tuntia
 • konsultointi voi käsittää esimerkiksi:
  • avustamista IPR-alan sopimuksiin, neuvotteluihin tai riitoihin liittyvissä asioissa
  • osallistumisia tuotekehitystiimien ideointipäiviin ja keksintöjen tunnistamista
  • patenttihakujen tekemistä ja IPR-suojaukseen ja/tai keksinnön patentoitavuuteen liittyvää neuvontaa.

Kysyminen kannattaa aina: voimme tarvittaessa räätälöidä sinulle oman yksilöllisen IPR-palvelupaketin ja kertoa samalla myös muista julkisista rahoituksista innovaatiotoimintasi kehittämiseen.

Hyödynnä Business Finlandin innovaatioseteli kanssamme, ota yhteys: Folke Johansson, patenttiosaston johtaja, folke.johansson@papula-nevinpat.fi.