"Papula-Nevinpat on onnistunut auttamaan meitä IPR-asioissa koko Canatun kehityskaaren ajan. Eteen on tullut varsin vaihtelevia tilanteita startupista kansainväliseen kasvuun kulkiessamme. Vuosien saatossa Papula-Nevinpatille on kehittynyt ymmärrys teknologiastamme, tuotteistamme ja liiketoiminnastamme, mikä auttaa heitä hoitamaan IPR-asioitamme kokonaisvaltaisesti. Heidän ehdotuksensa asioiden eteenpäin viemiseksi ovat erittäin hyvin valmisteltuja."

Ilkka Varjos, VP Technology, Canatu

IPR-kumppani kasvuyrityksen tukena liiketoiminnan kaikissa vaiheissa

Canatu Oy on maailman johtava muovattavien ja taipuisien ohutkalvojen ja kosketussensorien valmistaja. Canatun läpinäkyvät ja sähköä johtavat hiilinanokalvot ja kosketussensorit perustuvat Canatun patentoimaan Carbon NanoBud® -hiilinanomateriaaliin. Hiilinanokalvojen valmistuksessa yhdistetään aerosolisynteesi ja Canatun kehittämä rullapainoprosessi Direct Dry Printing®. Canatun tuotteet tarjoavat kulutuselektroniikan ja autoteollisuuden yrityksille ainutlaatuisia mahdollisuuksia uudentyyppiseen muotoiluun.

Ydinteknologia keksittiin vuonna 2004 yhtiön perustajien työskennellessä Aalto-yliopistossa, silloisessa Teknillisessä korkeakoulussa. Keksinnön patentointitarve syntyi välittömästi, sillä Canatun liiketoiminta perustuu materiaali-innovaatioihin, mikä on Suomessa harvinaista. Papula-Nevinpat valittiin yrityksen IPR-kumppaniksi vuonna 2006, ja näin varmistettiin tarvittava suoja uudelle materiaalille, sen valmistusmenetelmälle sekä soveltamiselle erityisesti kosketussensorisovelluksissa.

Papula-Nevinpat on aktiivisesti osallistunut patentointiprosessiin, kuten patenttihakemusten laatimiseen ja patenttien puolustamiseen. Muun muassa patenttien tehokas puolustaminen vaatii erityisosaamista, jota Canatulla ei talon sisällä ole. Nopeasti kasvavan ja kansainvälistyvän yritystoiminnan laajentuessa Canatu pyrkii vahvasti kehittämään IPR-strategiaansa ja lisäämään resursseja IPR-asioiden ympärille. Tällä hetkellä Canatu on ulkoistanut IPR-asioiden käytännön hoitamisen lähes kokonaan Papula-Nevinpatille ja yhteistyö on jatkuvaa.

– Papula-Nevinpat on onnistunut auttamaan meitä IPR-asioissa koko Canatun kehityskaaren ajan. Eteen on tullut varsin vaihtelevia tilanteita startupista kansainväliseen kasvuun kulkiessamme. Vuosien saatossa Papula-Nevinpatille on kehittynyt ymmärrys teknologiastamme, tuotteistamme ja liiketoiminnastamme, mikä auttaa heitä hoitamaan IPR-asioitamme kokonaisvaltaisesti. Heidän ehdotuksensa asioiden eteenpäin viemiseksi ovat erittäin hyvin valmisteltuja.

Ilkka Varjos, VP Technology, Canatu