BOIJE AF GENNÄS GUSTAV

Eurooppapatenttiasiamies

Gustav Boije af Gennäs työskentelee Papula-Nevinpatissa eurooppapatenttiasiamiehenä.

Ennen siirtymistään patenttialalle suomalaiseen asiamiestoimistoon vuonna 2017 Gustavilla on ollut 16 vuoden ansiokas tutkijanura Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL), Helsingin yliopiston kemian laitoksella ja tutkijatohtorina Suomen Akatemian hankkeissa. Gustav toimi myös useamman vuoden Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian ja teknologian osastolla Drug Discovery -ryhmän johtajana ja vastuullisena tutkijana.

Hänen erityisiä osaamisalueitansa ovat lääkekemia, orgaaninen kemia, biokemia ja analyyttinen kemia. Gustavilla on lisäksi vahva poikkitieteellinen osaaminen bioanalytiikassa, biokemiassa ja epäorgaanisessa kemiassa. Gustavin tutkijauran merkittäviin tutkimusprojekteihin kuuluu esimerkiksi Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa syöpää ja Alzheimerin tautia vastaan kehitettiin uusia orgaanisia yhdisteitä. Toisessa merkittävässä Suomen Akatemian kärkihankkeessa Gustavin ryhmä kehitti uusia bioanalyyttisia teknologioita. Uransa aikana Gustav on tutkinut myös yhdisteitä Parkinsonin tautia vastaan ja kehittänyt kantasoluja indusoivia yhdisteitä aivohalvauksen ja sydäninfarktin hoitoon.

Gustav on ollut keksijänä kahdessa patentissa, julkaissut yli 40 tieteellistä julkaisua, opettanut yli 15 yliopistokurssilla ja toiminut useiden tohtorikoulutettavien ohjaajana.

Ansiokkaasta tutkijanurasta sekä Suomen Tiedeseura että Helsingin yliopisto myönsivät Gustaville menestyksekkään nuoren tutkijan palkinnot vuonna 2016.

Gustav työskentelee monipuolisesti aloittelevien yritysten, pk-yritysten, yliopistojen ja monikansallisten yritysten kanssa – mm. patenttihakemusprosesseihin, IPR-strategioihin ja -koulutuksiin sekä patenttiväitteisiin liittyen.

Erityisosaaminen

Biokemia, Biopolttoaineet, Grafeeni, Hiilinanoputket, Kemiantekniikka, Kiteenkasvatus, Lääkeaineet, Lääketieteelliset laitteet, Nanorakenteet, Orgaaninen kemia, Polymeeritekniikka

Assistentti

Tove Termonen

etunimi.sukunimi@papula-nevinpat.com

Tekniikan alat

Biotekniikka
Elintarviketekniikka
Kemia
Lääketieteellinen tekniikka
Materiaalitekniikka
Nanotekniikka

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti, (saksa)

Koulutus

FT (farmaseuttinen kemia), Helsingin yliopisto, 2011; FM (orgaaninen kemia), University of York & Helsingin yliopisto, 2003

Jäsenyydet

EPI