HEINÄNEN PEKKA

Eurooppapatenttiasiamies

Pekka Heinänen on työskennellyt Heinänen Oy Patenttitoimistossa 35 vuotta. Myytyään yrityksensä Papula-Nevinpatille vuonna 2019 hän siirtyi osaksi Papula-Nevinpatin dynaamista ja osaavaa henkilöstöä.

Pekka on eurooppapatenttiasiamiehenä hoitanut laajalti monen eri tekniikan alan patenttiasioita, kuten ilmanvaihto, laivanrakennus, paperikoneet, paperi- ja kartonkirullien käärintälaitteistot, lastulevyjen valmistuslaitteistot, rakennustekniikka jne.

Lisäksi Pekka on ollut patenttiteknisenä asiantuntijana mukana useissa patenttialan riitaoikeudenkäynneissä. Työssään Pekka arvioi keksintöjä, laatii patenttihakemuksia, hoitaa hakemusten patentointiprosesseja, tekee väitteitä, antaa lausuntoja sekä neuvoo asiakkaita erilaisissa IPR-kysymyksissä.

Patenttialan osaamisen lisäksi Pekka on EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies sekä Suomen patenttiviraston auktorisoima tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies.

Assistentti

Tove Termonen

etunimi.sukunimi@papula-nevinpat.com

Erityisosaaminen

Rakennustekniikka
Ilmanvaihtotekniikka
Laivanrakennus
Paperikoneet

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi, (saksa)