KORHONEN JUKKA

Tiiminvetäjä, mekaniikka ja fysiikka, eurooppapatenttiasiamies

Jukka Korhonen työskentelee Papula-Nevinpatissa tiiminvetäjänä mekaniikka ja fysiikka -tiimissämme. Hän on eurooppapatenttiasiamies sekä yrityksen osakas.

Jukka on monipuolinen IPR-asiantuntija. Hän käy puhumassa teollisoikeuksiin liittyvistä asioista eri tilaisuuksissa, arvioi keksintöjä, laatii patenttihakemuksia ja hoitaa niiden patentointiprosesseja kansainvälisesti, antaa asiantuntijalausuntoja sekä neuvoo asiakkaitamme riita-asioissa ja oikeuskäsittelyissä.

Ennen Papula-Nevinpatiin tuloaan vuonna 2005 Jukka työskenteli viiden vuoden ajan tutkijana teollisuudessa. Tällöin hänen päävastuualueensa liittyivät mikroantureihin ja optisiin mittausmenetelmiin teollisissa ja meteorologisissa sovelluksissa.

Jukka hyödyntää optoelektroniikkaan ja mittaustekniikkaan liittyvää kokemustaan ja koulutustaustaansa myös patenttiasiamiehen työssä. Hän hoitaa keksintöjä, jotka liittyvät optiikkaan, optoelektroniikkaan, puolijohdetekniikkaan, mittaustekniikkaan, antureihin ja fysiikkaan. Tämän lisäksi hän työskentelee myös mekaniikan alan keksintöjen parissa.

Assistentti

Tove Termonen

etunimi.sukunimi@papula-nevinpat.com

Erityisosaaminen

Optiikka
Anturit
Fysiikka
Mekaniikka
Mittaustekniikka
Optoelektroniikka
Puolijohdetekniikka

Kielitaito

Suomi, englanti

Koulutus

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, 1999

Jäsenyydet

SPAY, STY