KORHONEN JUKKA

Tiiminvetäjä, mekaniikka ja fysiikka, eurooppapatenttiasiamies
Helsinki

Jukka Korhonen työskentelee Papula-Nevinpatissa tiiminvetäjänä mekaniikka ja fysiikka -tiimissämme. Hän on eurooppapatenttiasiamies sekä yrityksen osakas.

Jukka on monipuolinen IPR-asiantuntija. Hän käy puhumassa teollisoikeuksiin liittyvistä asioista eri tilaisuuksissa, arvioi keksintöjä, laatii patenttihakemuksia ja hoitaa niiden patentointiprosesseja kansainvälisesti, antaa asiantuntijalausuntoja sekä neuvoo asiakkaitamme riita-asioissa ja oikeuskäsittelyissä.

Ennen Papula-Nevinpatiin tuloaan vuonna 2005 Jukka työskenteli viiden vuoden ajan tutkijana teollisuudessa. Tällöin hänen päävastuualueensa liittyivät mikroantureihin ja optisiin mittausmenetelmiin teollisissa ja meteorologisissa sovelluksissa.

Jukka hyödyntää optoelektroniikkaan ja mittaustekniikkaan liittyvää kokemustaan ja koulutustaustaansa myös patenttiasiamiehen työssä. Hän hoitaa keksintöjä, jotka liittyvät optiikkaan, optoelektroniikkaan, puolijohdetekniikkaan, mittaustekniikkaan, antureihin ja fysiikkaan. Tämän lisäksi hän työskentelee myös mekaniikan alan keksintöjen parissa.

Erityisosaaminen

Anturit, Aurinkokennot, Diffraktiivinen optiikka, Fotoniikka, MEMS, Nanorakenteet, Optoelektroniikka, Valodetektorit

Assistentti

Tove Termonen

etunimi.sukunimi@papula-nevinpat.com

Tekniikan alat

Elektroniikka
Fysiikka
Konetekniikka
Materiaalitekniikka
Mekaniikka
Mittaustekniikka
Nanotekniikka
Optiikka
Puolijohdetekniikka
Rakennustekniikka

Kielitaito

Suomi, englanti

Koulutus

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, 1999

Jäsenyydet

SPAY, STY