NISSINEN JYRKI

Eurooppapatenttiasiamies
Helsinki

Jyrki työskentelee Papula-Nevinpatissa eurooppapatenttiasiamiehenä.

Jyrkillä on yli 20 vuoden kokemus patenttiasiamiehen työstä. Työssään hän arvioi keksintöjä, laatii patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksia, hoitaa hakemuskäsittelyä sekä Suomessa että ulkomailla, osallistuu väite- ja valitusprosesseihin ja antaa lausuntoja patenttiteknisissä asioissa. Lisäksi Jyrki on ollut mukana useissa patenttioikeudenkäynneissä patenttiteknisenä asiantuntijana.

Jyrki on hoitanut runsaasti mekaniikkaan ja energiatekniikkaan liittyviä patenttiasioita. Erityisesti hänellä on kokemusta keksinnöistä, jotka liittyvät polttomoottoritekniikkaan, koneenrakennuksen materiaalitekniikkaan, paperikoneisiin, rakennustekniikkaan, jätteidenkäsittelytekniikkaan, ajoneuvorenkaiden valmistukseen ja sahalaitosten laitteisiin.

Erityisosaaminen

Energiantuotantomenetelmät, Hydrauliikka, Ilmanvaihtotekniikka, Jätteidenkäsittelytekniikka, Laivanrakennus, Pakkaustekniikka, Palontorjuntatekniikka, Paperikoneet, Polttotekniikka, Uusiutuva energia, Valmistustekniikka, Voimalaitteet, Ympäristötekniikka

Assistentti

Tove Termonen

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi

Koulutus

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu

Jäsenyydet

epi, Patentti-insinöörit ry

Assistentti

Tove Termonen