NISSINEN MIKKO

Patenttiasiamies

Mikko Nissinen työskentelee Papula-Nevinpatissa patenttiasiamiehenä.

Mikon ura teollisuusoikeuksien parissa alkoi vuonna 2010, jolloin hän aloitti harjoittelijana Patentti- ja rekisterihallituksessa. Vuodesta 2011 alkaen hän työskenteli tutkijainsinöörinä PRH:ssa tutkien erityisesti kuljettimiin, varastointilaitteisiin ja pakkaustekniikkaan liittyviä patenttihakemuksia. Lisäksi hän toimi PRH:ssa osa-aikaisena neuvontainsinöörinä auttaen patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa asioissa.

Papula-Nevinpatille hän siirtyi PRH:sta vuonna 2016. Mikon tehtäviä ovat mm. patenttihakemusten laatiminen, patentointiprosessin hoitaminen ja asiakkaiden neuvonta patentointiasioissa.

Assistentti

Tove Termonen

etunimi.sukunimi@papula-nevinpat.com

Erityisosaaminen

Konetekniikka
Pakkaustekniikka
Patentointiprosessit
Patetointineuvonta

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti (ja saksa)

Koulutus

Diplomi-insinööri, valmistustekniikka, Teknillinen korkeakoulu (nykyään Aalto-yliopisto), 2008