NISSINEN MIKKO

Eurooppapatenttiasiamies

Mikko Nissinen työskentelee Papula-Nevinpatissa eurooppapatenttiasiamiehenä.

Mikon ura teollisuusoikeuksien parissa alkoi vuonna 2010, jolloin hän aloitti harjoittelijana Patentti- ja rekisterihallituksessa. Vuodesta 2011 alkaen hän työskenteli tutkijainsinöörinä PRH:ssa tutkien erityisesti kuljettimiin, varastointilaitteisiin ja pakkaustekniikkaan liittyviä patenttihakemuksia. Lisäksi hän toimi PRH:ssa osa-aikaisena neuvontainsinöörinä auttaen patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa asioissa.

Papula-Nevinpatille hän siirtyi PRH:sta vuonna 2016. Mikon tehtäviä ovat mm. patenttihakemusten laatiminen, patentointiprosessin hoitaminen ja asiakkaiden neuvonta patentointiasioissa.

Erityisosaaminen

Energiantuotantomenetelmät, Hydrauliikka, Ilmanvaihtotekniikka, Jätteidenkäsittelytekniikka, Kappaleenkäsittelyjärjestelmät, Koneautomaatio, Laivanrakennus, Liikkuvat työkoneet, Pakkaustekniikka, Palontorjuntatekniikka, Paperikoneet, Polttotekniikka, Teollisuusautomaatio, Valmistustekniikka, Voimalaitteet, Ympäristötekniikka

Assistentti

Tove Termonen

etunimi.sukunimi@papula-nevinpat.com

Tekniikan alat

Automaatiotekniikka
Energiatekniikka
Fysiikka
Konetekniikka
Mekaniikka
Prosessitekniikka
Puunjalostustekniikka
Rakennustekniikka

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti (ja saksa)

Koulutus

Diplomi-insinööri, valmistustekniikka, Teknillinen korkeakoulu (nykyään Aalto-yliopisto), 2008