NISSINEN MIKKO

Patenttiasiamies

Mikko Nissinen työskentelee Papula-Nevinpatissa patenttiasiamiehenä.

Mikon ura teollisuusoikeuksien parissa alkoi vuonna 2010, jolloin hän aloitti harjoittelijana Patentti- ja rekisterihallituksessa. Vuodesta 2011 alkaen hän työskenteli tutkijainsinöörinä PRH:ssa tutkien erityisesti kuljettimiin, varastointilaitteisiin ja pakkaustekniikkaan liittyviä patenttihakemuksia. Lisäksi hän toimi PRH:ssa osa-aikaisena neuvontainsinöörinä auttaen patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa asioissa.

Papula-Nevinpatille hän siirtyi PRH:sta vuonna 2016. Mikon tehtäviä ovat mm. patenttihakemusten laatiminen, patentointiprosessin hoitaminen ja asiakkaiden neuvonta patentointiasioissa.

Assistentti

Tove Termonen

Erityisosaaminen

Konetekniikka
Pakkaustekniikka
Patentointiprosessit
Patetointineuvonta

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti (ja saksa)

Koulutus

Diplomi-insinööri, valmistustekniikka, Teknillinen korkeakoulu (nykyään Aalto-yliopisto), 2008