SIMMELVUO MARKKU

Toimitusjohtaja, eurooppapatenttiasiamies
Helsinki

Markku Simmelvuo on Papula-Nevinpatin toimitusjohtaja ja vanhempi osakas sekä johtoryhmän jäsen. Hän on myös Papula Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja eurooppapatenttiasiamies.

Markku vaikuttaa vahvasti alan yhdistyksissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja on näin aktiivisesti kehittämässä ja edistämässä Suomen patenttiosaamista sekä koko IPR-alaa. Markku toimii tällä hetkellä jäsenenä työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa teollisoikeudellisessa työryhmässä. Lisäksi Markku on Euroopan patenttiviraston neuvoa-antavan komitean (SACEPO) jäsen.

Markulla on laajalti kokemusta myös Venäjän ja Euraasian patenttivirastojen käytännöistä. Hän pitää yllä kansainvälisiä suhteitaan osallistumalla vuosittain monentyyppisiin kansainvälisiin konferensseihin, kuten AIPPIin, INTAan ja APAAhan.

Markun teollisoikeusura alkoi vuonna 1994, kun hänet palkattiin Papula-Nevinpatiin patenttikäsittelijäksi. Vuonna 2002 hänet nimitettiin Papula-Nevinpatin toimitusjohtajaksi.

Assistentti

Sarianna Suominen

etunimi.sukunimi@papula-nevinpat.com

Tekniikan alat

Tietoliikenne- ja viestintätekniikka

Kielitaito

Suomi, englanti ja ruotsi

Koulutus

Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1994

Jäsenyydet

AIPPI, AIPLA, epi, FICPI, Union-ip, STY, Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:n puheenjohtaja 2017-2018, Suomen AIPPI ry:n hallituksen jäsen 2013-2019, työ- ja elinkeinoministeriön asettaman teollisoikeudellisen työryhmän jäsen 2017-2019 2020-2022, Euroopan patenttiviraston neuvoa-antavan komitean (SACEPO) jäsen 2018-2020