WEBER CHARLOTTA

Eurooppapatenttiasiamies

Charlotta Weber työskentelee Papula-Nevinpatissa eurooppapatenttiasiamiehenä.

Ennen siirtymistään patenttialalle englantilaiseen asiamiestoimistoon vuonna 2019, Charlotta työskenteli prosessi-insinöörinä muoviteollisuudessa.

Charlotalla on yleisesti kokemusta kemian alaan liittyvistä keksinnöistä ja hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat polymeerit, lääkeaineet, elintarvikkeet ja MedTech. Hän on työskennellyt sekä startup yritysten että vakiintuneiden teollisuusyritysten kanssa.

Charlotan tehtäviin kuuluu muun muassa patenttihakemusten laatiminen, patentointiprosessin hoitaminen ja asiakkaiden neuvonta patentointiasioissa.

Erityisosaaminen

Biokemia, Biomuovit, Biopolttoaineet, Kemiantekniikka, Kuvantaminen, Lääkeaineet, Lääketieteelliset laitteet, Lääketieteelliset ohjelmistot, Mikrobiologiset prosessit, Polymeerien työstökoneet ja -laitteet, Polymeeritekniikka

Assistentti

Tove Termonen

etunimi.sukunimi@papula-nevinpat.com

Tekniikan alat

Biotekniikka
Kemia
Lääketieteellinen tekniikka
Materiaalitekniikka
Prosessitekniikka

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti

Koulutus

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto, 2017

Jäsenyydet

Epi