Historia

Antti Papula syntyi 23. elokuuta 1943 Hämeenlinnassa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Hämeenlinnan Lyseosta 1963 ja diplomi-insinööriksi hän valmistui Teknillisen korkeakoulun kemian osastolta vuonna 1972. Valmistuttuaan Antti Papula toimi patenttiasiamiehenä Patenttitoimisto Oy Heinänen Ab:ssä. Vuonna 1975 hän perusti oman patentti- ja tavaramerkkitoimiston Papula Oy:n, joka tunnetaan nykyään nimellä Papula-Nevinpat.

Papula Oy:n johtaja

Antti Papula toimi yrityksemme toimitusjohtajana vuoteen 2000 saakka, jonka jälkeen hän siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Näiden 25 vuoden aikana hän loi yrityksellemme laadukkaan toimintakulttuurin, joka on edelleen toimintamme perusta.

Sillanrakentaja länsimaiden ja venäläisen yrityskulttuurin välillä

Antti Papula oli mukana luomassa kontakteja Venäjälle ja Euraasiaan. Hän oli kiistatta Venäjän ja IVY-maiden teollisoikeuksien parhaita asiantuntijoita. Tätä osaamistaan Antti Papula jakoi luennoimalla seminaareissa ja kirjoittamalla kansainvälisiä asiantuntija-artikkeleita.

Antti Papulan rooli myös suomalaisen teollisoikeusosaamisen kehittäjänä oli merkittävä. Hän ajoi aktiivisesti patenttiasiamiesten saattamista julkisen valvonnan alaiseksi ja oli kotimaassaankin kysytty luennoitsija.

Patenttineuvos

Kiitoksena ja tunnustuksena diplomi-insinööri Antti Papulan elämäntyöstä Tasavallan Presidentti myönsi hänelle kautta aikain neljännen Patenttineuvoksen arvon 19.5.2004.

Kehitys Suomessa

Teollisuuden tuotekehityksen ja viennin kasvaessa toimistomme laajeni nopeasti 1980-luvulla. Vuonna 1987 perustettiin Lappeenrannan toimipiste, joka on nykyään teknologiakeskus Kareltekin tiloissa. Edelleen Suomen toimintoja laajennettiin Tampereelle vuonna 1989 ja Poriin vuonna 1995.

Kansainvälistyminen

Antti Papula oli aikaansa edellä. Jo 1980-luvulla hän huomasi Venäjän – silloisen Neuvostoliiton – kauppasuhteiden merkityksen Suomelle. Hän aloitti neuvottelut yhteistyöstä Leningradin Valtiollisen Teknillisen Yliopiston ja Neuvostoliiton patenttiviraston Leningradin paikallisosaston kanssa. Tämä yhteistyö johti Nevinpatin perustamiseen Leningradiin vuonna 1990.

Seuraavana vuonna patenttivirasto vetosi jääviyteensä ja erosi yhteistyösopimuksesta. Tästä huolimatta Antti Papula halusi kehittää edelleen yritystään ja laajensi toimintaa Venäjällä palkkaamalla kokeneita paikallisia patentti- ja tavaramerkkiasiamiehiä. Uudessa toimistossa yhdistyivät näin paikallinen ja länsimainen asiantuntemus.

Nopeassa tahdissa Antti Papula loi hyvät yhteydet kaikkiin 15 uuteen, entisen Neuvostoliiton alueelle syntyneeseen valtioon, joista neljään hän perusti Nevinpat-toimiston.