Hyödyllisiä lakimuutoksia tavaramerkkien haltijoille Venäjällä

5.2.2016

Venäjän kilpailulainsäädäntöä on muutettu 5.1.2016. Uudet säännökset koskevat teollisoikeuksiin kohdistuvaa sopimatonta menettelyä. Seuraavassa kerrotaan tärkeimmistä lakiin tehdyistä parannuksista sekä muista muutoksista.

Vilpillinen rekisteröinti ei sallittua

Uusissa lainkohdissa kielletään teollisoikeuksien rekisteröiminen vilpillisessä mielessä. Lisäksi laissa kielletään tavaramerkkejä, yritysten nimiä, toiminimiä ja vastaavia muistuttavien merkkien käyttäminen laittomasti pakkauksissa ja etiketeissä. Kielto koskee myös internetissä tapahtuvaa käyttöä. Tuotteen, pakkauksen, etiketin, värin, toiminimen, yrityksen tyylin tai näyteikkunoiden yleisilmeen kopiointi tai jäljitteleminen tulee myös laittomaksi kilpailijoille. Epärehellistä ja sopimatonta menettelyä koskevia kanteita käsittelevä viranomainen on nimeltään FAS (Federal Antimonopoly Service).

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien käsittely selkeämmäksi

Myös Venäjän patenttivirastossa on otettu käyttöön uusia säännöksiä, jotka koskevat laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaamista.  Laajalti tunnetun tavaramerkin myöntämisprosessia on täsmennetty säännöksissä muun muassa siten, että käsittelylle on asetettu määräaika ja laajalti tunnetun tavaramerkin myöntämiseen vaadittavien asiakirjojen luettelo on ilmastu tyhjentävästi.

Uusi käytäntö tavaramerkin mitätöimiseksi

Patenttivirastossa on otettu lisäksi käyttöön uusi käytäntö tavaramerkkirekisteröinnin mitätöimiseksi omistajayrityksen lakkauttamisen tai omistajan kuoleman johdosta. Mitätöintipyynnön voi jättää kuka tahansa, ja pyynnön yhteydessä on esitettävä todistus, josta lakkauttaminen käy ilmi. Patenttivirasto antaa asiassa ratkaisun 5 kuukauden kuluessa pyynnön jättämisestä.

Muutokset ovat erittäin positiivisia, sillä ne antavat tavaramerkkien haltijoille paremmat mahdollisuudet puolustaa teollisoikeuksiaan Venäjällä. Suurimpana muutoksena on FAS:n toimivallan laajentuminen: sopimattomaan menettelyyn perustuvia IP-oikeuksien kumoamiskanteita ei enää tarvitse nostaa tuomioistuimessa, vaan patenttivirasto voi mitätöidä rekisteröinnin suoraan FAS:n päätöksen perusteella.

Lisätietoja:

Riikka Palmos, EU-tavaramerkkilakimies, riikka.palmos@papula-nevinpat.com.