Ideasta omaisuudeksi – miten teetät patenttihakemuksen kustannustehokkaasti

19.10.2020

Jokainen alallaan uutta tehnyt tietää, että hyvät ideat kopioidaan nopeasti. Patentti ja sen pikkuveli hyödyllisyysmalli ovat oikein käytettyinä tehokkaita keinoja varmistaa, että hyöty ideoista myös menee sille, kelle se kuuluu.

Idean omaisuudeksi muuttava suojahakemus kannattaa laatia huolella, sillä nämä paperille kerran piirretyt merkit tulevat määrittämään omaisuuden laajuuden tämän koko eliniän. Parhaimmillaan siis yli 20 vuotta – riippumatta siitä, millaisia erilaisia tuotteita tai ratkaisuja käytännössä lopulta kehität alkuperäisen idean pohjalta.

Suojahakemuksen laatimisessa suosittelenkin, että käytät parasta mahdollista asiantuntijaa jo siksi, että kyseessä on uuden idean tekstimuotoon muuntava juridinen asiakirja, jossa yhdenkin pilkun paikka voi sopivassa tilanteessa tehdä omaisuudesta joko arvottoman tai arvaamatontakin arvokkaamman. Hakemus on laadittava kerralla oikein, sillä myöhemmät lisäykset tai tarkennukset eivät useinkaan ole mahdollisia. Asiantuntemus maksaa, mutta suojaa hakevalla on onneksi mahdollisuus pienentää kustannuksia hyvällä pohjatyöllä.

Miten voin itse pienentää patenttihakemuksen kustannuksia?

Vaikka osaava asiantuntija saakin selvitettyä keksinnön ydinajatuksen usein jo yhdenkin tapaamisen pohjalta, on laajan suojan saamisessa ja kustannusten kurissa pitämisessä avuksi, mikäli pystyt jo valmiiksi hahmottelemaan erilaisia esimerkkejä.

Nämä esimerkit voivat kertoa vaikkapa siitä, missä eri tapauksissa ratkaisua voi hyödyntää tai millä eri tavoilla ja materiaaleilla ratkaisu voidaan käytännössä toteuttaa. Mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot voit toimittaa jo etukäteen hakemuksen laatijalle, jolloin tulevassa tapaamisessa pääsemme heti kiinni eri ratkaisujen yhteiseen nimittäjään ja sitä kautta keksinnön ydinideaan.

Ydinideaa voit hahmotella itsekin. Tässä auttaa niin kutsuttu ongelma-ratkaisu -ajattelu. Suosittelen listaamaan, mitä erilaisia ongelmatilanteita asiaan liittyen voi tulla vastaan ja miten uusi idea ratkaisee nämä. Aina parempi, jos tässä yhteydessä pystyt kertomaan, miten muut ovat asian ratkaisseet. Kun lista on valmis, huomio kannattaa kiinnittää nimenomaan aiemmin tunnetuista toteutuksista eroaviin ratkaisuihin, joita yhteen perusideaan voi liittyä useampikin.

Edellä mainittujen keinojen lisäksi voit leikata kustannuksia tuottamalla itse hakemuksessa käytettäviä kuvia. Keskeistä on, että kuvat ovat selkeinä viivapiirroksina ja muokattavassa muodossa.

Pohjatöillä saat yhtäältä minimoitua hakemuksen laatimiskustannukset, toisaalta maksimoitua ideasta luotavan aineettoman omaisuuden. Kun hakemus kattaa muutakin kuin vain ensimmäisen mielessä olevan toteutuksen, voi se myöhemmin suojata laajemminkin erilaisia jatkokehiteltyjä tuotteita – jopa siinä tapauksessa, että päädytkin hyödyntämään ideaa jollain uudella ja odottamattomalla sovellusalalla.

Kun uuden ratkaisun ydinideat, kaikki oleelliset toteutusvaihtoehdot ja selkeät, havainnollistavat kuvat ovat valmiina materiaalipakettina jo ensimmäisessä tapaamisessa, pääsemme suoraan asian ytimeen. Lopputuloksena saamme laadittua aikaa kestävän suojahakemuksen tinkien kustannuksista, muttei laadusta.

 

Onko sinulla idea, jonka suojausta paraikaa mietit? Meillä Papula-Nevinpatissa kokeneet patenttiasiamiehet mielellään kuulevat ideastasi ja auttavat sen suojaamisessa.