Ilmoituskanava

Oletko havainnut väärinkäytöksen toiminnassamme? Kerro siitä meille.

Me Papula-Nevinpatissa toimimme vastuullisesti, lainmukaisesti ja yrityksemme eettisten arvojen mukaisesti. Arvostamme toisiamme ja asiakkaitamme ihmisinä, työntekijöinä ja asiantuntijoina. Vahvistamme ja ylläpidämme keskinäistä luottamusta, sekä kannustamme avoimeen ja rehelliseen toimintakulttuuriin. Mikäli epäkohtia toiminnassamme esiintyy, haluamme niistä tiedon.

EU:n whistleblower-direktiiviin mukainen ilmoittajansuojelulaki (1171/2022) velvoittaa yritykset ja organisaatiot tarjoamaan luotettavan kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaituista väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa. Kanavan kautta organisaatio ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä ilmoituksen tekijälle.

Olemme ottaneet yrityksessämme käyttöön luottamuksellisen Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelun, jonka kautta henkilöstömme ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että yrityksessämme on tapahtunut rikos tai väärinkäytös tai muuta yrityksemme arvojen vastaista toimintaa.

Tavanomaista palautetta, kuten asiakaspalautetta, tulee antaa sähköpostiosoitteeseemme info@papula-nevinpat.com.

Miten teen ilmoituksen?

Suosittelemme keskustelemaan epäkohdista ensisijaisesti esihenkilön, HR:n tai asiasta yrityksessämme vastaavan henkilön kanssa. Ilmoituskanavan kautta voit tehdä ilmoituksen epäillystä lakien tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, joka voi ilmoittajansuojelulain mukaisesti liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
  • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • kansanterveys
  • kuluttajansuoja
  • julkiset hankinnat
  • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Ilmoituksen voi halutessaan tehdä ilmoituskanavan kautta täysin nimettömänä ja käydä anonyymiä keskustelua ilmoituksen käsittelijän kanssa.

Ilmoituskanavaan pääsee osoitteessa https://papula-nevinpat.ilmoituskanava.fi/.

Miten ilmoitukseni käsitellään?

Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Suojaamme aina ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuuden.

Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilöllisyystietojasi ulkopuolisille ilman suostumustasi. Selvityksessä voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita tarkoituksenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Milloin saan vastauksen?

Ilmoitusten käsittelyyn yrityksessämme valtuutetut henkilöt voivat pyytää lisätietoja sinulta ilmoituksestasi ilmoituskanavan kautta. He myös vastaavat kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdymme ilmoituksesi perusteella. Otathan siis ylös koodin, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen, jotta pääset myöhemmin kirjautumaan sisään ilmoitukseesi ja viestimään ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Lisätietoa ilmoittajan henkilöllisyyden salauksesta

Ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin Keskuskauppakamarin kanssa anonyymin ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi. Keskuskauppakamari tarjoaa palvelun teknisen toteutuksen eikä vastaanota ilmoituksia.

Yrityksen valtuuttamat käsittelijät vastaanottavat ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset ja käsittelevät ne luottamuksellisesti. Vain valtuutetuilla käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin.

Ilmoituksen voi tehdä aina nimettömästi. Ilmoituksen vastaanottavat käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukset kryptataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymmetrisella vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin. Käsittelijät saavat tietoonsa vain ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön.

Ilmoittaja voi halutessaan jättää ilmoituksen yhteydessä nimensä ja yhteystietonsa. Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilöllisyystietojasi ulkopuolisille ilman nimenomaista suostumustasi, ellei ilmoituksen asianmukainen käsittely vaadi tietojen viemistä viranomaisille tai muita vastaavia toimenpiteitä.

Ilmoitukseen ei tule sisällyttää arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kuvailun ja sen käsittelyn kannalta.