IP-osaaminen kansalaistaidoksi

19.8.2020

IP on lyhenne sanoista ”intellectual property” eli aineeton omaisuus. IPR on vastaavasti lyhenne sanoista ”intellectual property rights” eli aineettomat oikeudet. Aineettomien oikeuksien avulla voit suojata yrityksesi aineetonta omaisuutta eli keksintöjäsi, teoksiasi, brändiäsi jne. Näitä oikeuksia kutsutaan usein myös teollisoikeuksiksi.

Aineettomat oikeudet voivat olla yrityksen menestyksen kannalta ratkaisevassa asemassa, ja siksi on tärkeää, että aineetonta omaisuutta hallitaan ja suojataan suunnitelmallisesti. Tämä onkin yksi syy siihen, miksi Suomen uuden IP-strategian tavoitteeksi on asetettu kunnianhimoisesti ”IP-osaaminen kansalaistaidoksi”.

Valitettavasti monen yrityksen sydämestä puuttuu edelleen oikeanlainen IP-palanen. Yksi selitys tähän on tietämättömyys. Aineettomien oikeuksien perustietoihin perehtyminen kuuluu harvaan tutkintoon, ja monella nämä asiat jäävät vähemmälle huomiolle myös työelämässä.

Tietoa aineettomista oikeuksista on paljon tarjolla eri lähteistä, mutta voi olla vaikeata löytää oikeanlaista tietoa, jos ei osaa esittää oikeita kysymyksiä. Näin ollen helposti ymmärrettävän perustiedon levittäminen onkin tärkeä tehtävä kaikille alan toimijoille. Eduksi olisi, jos osaamiseen pystyy vaikuttamaan jo opiskeluaikana.

Tietoa alasta varhaisessa vaiheessa

Tärkeä kysymys kuuluu: Milloin IPR-perehdytys olisi hyvä aloittaa ja kenen toimesta? Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry. (STY) toteutti 22.1.2020 ensimmäisen koskaan järjestetyn opiskelijoille suunnatun IPR-uraillan, jossa osanottajilla oli mahdollisuus tutustua alaan moninaisten uratarinoiden kautta.

IPR-urailta oli menestys – alasta kiinnostuneet saivat tutustua mm. tuomarin, IPR-johtajan, IPR-lakimiehen, IPR-asiantuntijan sekä patenttiasiamiehen ammatteihin paneelikeskustelussa, jossa IPR-ammattilaiset kertoivat tarinoistaan.

Illan aikana keskusteltiin esimerkiksi siitä, miten IPR-ala tarjoaa monipuolisia urapolkuja myös kansainvälisesti. Toinen aihe, joka nousi esille, oli aineettomien oikeuksien merkittävä rooli kestävän kehityksen saavuttamisessa, sillä esimerkiksi patentit auttavat tuomaan kestävää kehitystä tukevia tuotteita markkinoille.

Kesätyöpaikat ja trainee-ohjelmat

Opiskelijoille sekä vastavalmistuneille kiinnostavimpia aiheita STY:n uraillan aikana olivat yritysten tarjoamat trainee-ohjelmat tai muut työmahdollisuudet. Näitä mahdollisuuksia löytyikin lukuisia erilaisia.

Myös oma työnantajani Papula-Nevinpat tarjoaa joka vuosi mahdollisuuden tutustua IPR-alaan kesätyön kautta. Vuonna 2020 kesäapureita on ollut peräti yhdeksän. Lisäksi Papula-Nevinpat kouluttaa uusia patenttiasiamiehiä alalle oman trainee-ohjelman kautta. Ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2017 lähtien – voit lukea muutamia trainee-tarinoita täältä.

Aineettomien oikeuksien perusteet haltuun

Toivon, että urailtatyyppiset tapahtumat ja työkokemus IPR-alalta auttavat synnyttämään uuden sukupolven, joka ymmärtää IPR-asioiden perusteet jo astuessaan työmarkkinoille, vaikka itse ei jäisikään IPR-alalle töihin.

Näin toimien olisimme askeleen lähempänä tavoitetta, jossa oikea IP-palanen saadaan paikoilleen yhä useampaan yritykseen. Tällöin aineettomiin oikeuksiin liittyviä sudenkuoppia pystytään välttämään tehokkaammin, ja yritysten kilpailukyky vahvistuu.