IPR-oikeudet Ukrainassa: Toivon kipinöitä selviytymisen keskellä

6.3.2024

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena yleinen tilanne Ukrainassa on äärimmäisen haastava, mutta IPR-oikeudet ovat pysyneet pinnalla vaikeuksista huolimatta. Seuraavassa käyn läpi patenttiviraston ja IPR-järjestelmän tilaa Ukrainassa sodan aikana.

Poikkeuksellisista olosuhteista, liiketoiminnan hiipumisesta, sähkökatkoksista ja ilmahyökkäyksistä huolimatta Ukrainan patenttivirasto on ollut toiminnassa koko hyökkäyssodan ajan. Yllättävää kyllä, immateriaalioikeuksien (IPR-oikeudet) suojaaminen, rekisteröinti, ylläpito ja puolustaminen jatkuu lähes normaalisti. Tämä osoittaa IPR-oikeuksien suojaamisen tärkeyttä myös vaikeina aikoina.

Lakireformi uudistaa käytäntöjä

Vuodesta 2018 lähtien Ukrainassa on ollut käynnissä laaja lakireformi, joka on vaikuttanut moniin IPR-lakeihin ja määräyksiin. Uudistukset ovat koskeneet muun muassa väitemenettelyn ja rekisteröintien kumoamisprosessin yksinkertaistamista, laajalti tunnettujen tavaramerkkien rekisteröintiprosessia sekä itse patenttiviraston toimintaa. Vaikka kaikki uudistukset on otettu vastaan innolla, on IPR-järjestelmällä ollut sopeutumista uusiin määräyksiin.

Valituslautakunnan kokoonpano ja tehtävät ovat parhaillaan uudistuksen kohteena. Käynnissä olevista muutoksista ja toiminnan keskeytyksistä huolimatta valituslautakunta vastaanottaa väitteitä ja valituksia, mutta niiden käsittelyä on siirretty uudelleenorganisoinnin vuoksi. Tämä luonnollisesti johtaa käsittelyaikojen pidentymiseen, ja viivästyksiä on odotettavissa myös jatkossa. Useat ovatkin kyseenalaistaneet lakireformin loppuun saattamista sotatilan aikana.

Uusia IPR-oikeuksia koskevia lakeja säädetty

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut mukanaan myös uusia IPR-oikeuksia koskevia lakeja, kuten rajoituksia venäläisten oikeuteen hakea ja omistaa IPR-oikeuksia sekä poikkeustilalain.

Poikkeustilalain mukaan kaikki IPR-oikeuksiin liittyvät menetetyt määräajat voidaan palauttaa viimeistään 90 päivän kuluessa poikkeustilalain päättymisestä. Tämä koskee kaikkia patenttiviraston antamia määräaikoja, kuten vastausmääräaikoja, valitusaikoja sekä uudistuspäiviä. Lisäksi viraston muodollisia vaatimuksia on helpotettu – patenttivirasto toimii nyt täysin sähköisesti, alkuperäisiä asiakirjoja ei vaadita eikä alkuperäisiä todistuksia anneta.

Poikkeustilalaki on aiheuttanut paljon epätietoisuutta oikeuksien voimassaolosta, sillä viranomaisten antamat päätökset eivät saa lainvoimaa poikkeustilalain ollessa voimassa. Viranomaiset ovat tiedostaneet lain tuomat haasteet, ja lain määräykset onkin otettu tarkastelun alle.

Vaikka virallisia määräpäiviä on mahdollista olla noudattamatta, IPR-järjestelmän toimivuuden kannalta on kuitenkin suositeltavaa mahdollisuuksien mukaan noudattaa asetettuja määräaikoja.

Haasteita henkilöresursseissa, käytännön viivästyksiä

Sotatila on aiheuttanut paljon henkilöstövajausta patenttivirastossa, ja erityisesti ammattitaitoisista tutkijoista on puutetta. Tämä on vaikeuttanut IPR-prosessin sujuvuutta ja viivästyttänyt käsittelyaikoja. Tuomioistuimet käsittelevät kanteita, mutta päätöksentekoa joudutaan käytännössä siirtämään lähes poikkeuksetta. Erityisen haasteellista on yhteyden saaminen paikallisiin ukrainalaisiin osapuoliin ja heidän haastamisensa prosessiin.

Tuoteväärennökset kasvussa

Sotatila on valitettavasti aiheuttanut myös epätoivottavia lieveilmiöitä. Epämieluisin ilmiö on tuoteväärennösten määrän kasvu ja laittomien tuotteiden valmistuksen lisääntyminen. Poliisiratsioissa on löytynyt yhä enemmän laitonta valmistusmateriaalia ja laittomia tuotteita. Onneksi tulliviranomaiset ja poliisi ovat aktiivisia taistelussa tuoteväärennöksiä vastaan.

IPR-oikeuksilla tärkeä rooli liiketoiminnan, talouden ja innovaatioiden turvaamisessa

Vaikka nykytilanne on haasteellinen, IPR-oikeuksien suojaaminen ja puolustaminen on liiketoiminnan, talouden ja innovaatioiden turvaamisen kannalta keskeistä. Se auttaa yrityksiä säilyttämään kilpailuedun ja suojelemaan arvokasta omaisuuttaan myös vaikeina aikoina.

IPR-oikeuksien suojaaminen on avainasemassa myös maan uudelleenrakentamisessa. IPR-oikeuksien hakemusmäärät ovat ilahduttavasti nousussa, ja erityisesti ulkomaiset hakijat ovat aktivoituneet. Tämä elvyttää paikallista elinkeinotoimintaa ja ennen kaikkea antaa ukrainalaisille toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Toimintasuositukset IPR-oikeuksien haltijoille:

  • Vaikka olosuhteet ovat haastavat, ei kannata lannistua. Järjestelmä toimii ja poikkeustilalakiin on aina mahdollista vedota.
  • Oikeuksien suojaamista ja puolustamista kannattaa jatkaa mutta tiedostaa viivästykset prosesseissa.
  • Poliisin ja muiden viranomaisten puoleen kannattaa rohkeasti kääntyä oikeuksien puolustamisessa – haastavat olosuhteet eivät oikeuta oikeuksien loukkaamista.
  • Rekisteröimällä IPR-oikeuksia olemme mukana tukemassa Ukrainan uudelleenrakentamista.

Tällä hetkellä Ukrainan IPR-järjestelmä kamppailee, mutta sen selviytymistarina kuvastaa sitoutumista oikeuksien suojaamiseen ja puolustamiseen vaikeinakin aikoina.