IPR-tarvekartoitus, -tutkimukset ja strateginen neuvonta

Keksinnön suojaaminen alkaa jo tuotekehitysvaiheessa. Autamme arvioimaan, kuinka suojattavissa ideasi on sekä neuvomme oikean suojausstrategian valitsemisessa.

Idean suojattavuuden arviointi

Kuinka uusi keksintösi on? Mikä on sen teollinen sovellettavuus? Onko vastaavia tuotteita jo olemassa? Kannattaako suojaus taloudellisesti? Muun muassa nämä ovat kysymyksiä, joista IPR-asiantuntijamme ottaa kanssasi selvää.

Asiantuntijamme analysoi ideasi ja sitä ympäröivän toimintakentän, ja antaa suosituksen ideasi suojattavuudesta. Hyödynnämme tarvittaessa koko asiamieskuntamme laajaa kokemusta ja erikoisosaamista.

IPR-strategia

Teollisoikeudet ja niiden todellinen sisältö ovat keskeinen osa teknologiayrityksen arvoa ja tulevaisuutta. Tärkeää niin yritysjärjestelyiden kuin liiketoiminnankin yhteydessä on perehtyä omiin ja kilpailijoiden teollisoikeuksiin omassa liiketoimintakentässä. IPR-strategia (jossa määritellään henkisen omaisuuden hallinnan visio, tavoitteet ja keinot) edesauttaa yrityksen kilpailukykyä, ja on myös keskeinen osa yrityksen liiketoimintastrategiaa.

IPR-strategiassa linjaamme yrityksesi henkisen omaisuuden hallinnoinnin, suojaamisen ja hyödyntämisen sekä teemme riskianalyysin. Strategian avulla teollisoikeuksien suojaaminen voidaan keskittää niihin tuotteisiin ja palveluihin, joista odotetaan hyvää taloudellista tulosta. Suojaamispäätös voidaan tehdä investointilaskelman perusteella, josta selviää panostuksen takaisinmaksuaika.

Ennakkotutkimukset

Tunnetko alasi kehityssuunnan? Onko keksintösi uusi ja patentoitavissa? Muun muassa nämä ovat kysymyksiä, joista IPR-asiantuntijamme ottaa kanssasi selvää.

Tavaramerkin ennakkotutkimuksessa selvitämme, onko merkin rekisteröinnille aikaisempia rekisteröintiesteitä, mm. aikaisempia tavaramerkkejä tai toiminimiä ja onko merkki yleisesti erottamiskykyinen.

Kartoitamme samalla myös kilpailijoiden sekoitettavissa olevat tavaramerkit. Tutkimme erikseen myös verkkotunnuksen saatavuuden.

Hankimme tietoa päätöksesi tueksi – tavoitteena vahva suoja ja kilpailuetu.

Patenttimaisematutkimus

Patenttimaisematutkimuksella tarjoamme tilannekuvan toimialasi keskeisten toimijoiden ja teknologioiden patentointisuuntauksista.

Osana tutkimusta voimme luoda erilaisia tilastoja tutkimuksessa esille tulleiden patenttijulkaisujen perusteella, kuten suurimmat hakijat, tilastoja maakohtaisesti, vuositilastoja tai aktiivisimmat keksijät.

Patentin mitättömyystutkimus

Mitättömyystutkimuksella selvitämme mitkä ovat mahdollisuudet mitätöidä kilpailijasi saama patentti.

Kartoitamme tunnetun tekniikan julkaisuja esim. väitekäsittelyä tai mitätöintioikeudenkäyntiä varten.

Kilpailijaseuranta ja toimintavapaus (FTO)

Tiedätkö mitä kilpailijasi ovat suojanneet? Et kai loukkaa toisten oikeuksia? Asiantuntijamme auttavat sinua selvittämään tietoa mahdollisista kilpailijoistasi ja ennakoimaan riskit.

Teemme sovittaessa säännöllistä kilpailijaseurantaa ja raportoimme uusista, kilpailijoiden hakemuksista, patenteista ja muista rekisteröinneistä, jolloin voit ryhtyä mitätöinti- tai väitetoimiin niiden kumoamiseksi ja ottaa huomioon ne omassa suunnitelmassasi. Parhaassa tapauksessa näin vältytään myöhemmiltä oikeustoimilta.