Teollisoikeuksien valvonta, hyödyntäminen ja konfliktit

Tuoteväärennösten, piraattikopioiden tai muiden loukkausten tapauksissa valvomme ja puolustamme aina etuasi ja oikeuksiasi.

Valvonta ennaltaehkäisee konfliktitilanteita

IPR-viranomaiset eivät valvo loukkaustapauksia puolestasi, mutta Papula-Nevinpatin asiantuntijat voivat tukea sinua oikeuksiesi puolustamisessa aktiivisella valvonnalla.

Jotta saat teollisoikeuksistasi kilpailuetua, tulee oikeuksiasi valvoa ja hyödyntää rekisteröinnin jälkeen.

Teollisoikeuksien puolustaminen ja konfliktien ratkaisu

Mahdollisissa loukkaustilanteissa annamme tilanteesta asiantuntijanäkemyksemme ja neuvomme sovittelu- tai riitauttamisprosessin kanssa. Esimerkiksi jos saat patenttiloukkaussyytöksen vaikkapa kilpailijaltasi, on tärkeää pikaisesti tutkia onko syytöksessä perää ja onko patentti pätevä vai mitätön.

Useimmiten konfliktitilanteiden nopea ratkaiseminen on kaikkien osapuolten etu, ja tällöin valvomme etuasi auttamalla kartoittamaan riskiäsi ja osallistumalla mahdollisiin sopimusneuvotteluihin. Tarvittaessa puolustamme oikeuksiasi oikeudessa.

Tavaramerkin valvontapalvelut

Valvomme maailmanlaajuisesti merkkiinne sekoitettavissa olevia tavaramerkkejä ja raportoimme mahdolliset uudet samankaltaiset tavaramerkkihakemukset – ja rekisteröinnit. Sekoitettavissa olevia merkkejä vastaan voimme jättää väitteitä.

 

Seuraamme näin, että identtisiä tai sekoitettavia tavaramerkkiä rekisteröidä rinnakkain merkkinne kanssa. Teemme myös kilpailijavalvontaa sekä verkkotunnusvalvontaa.

Due diligence ja teollisoikeuksien arvonmääritys

Teollisoikeuksien arvonmääritystä tarvitaan esimerkiksi yrityskauppojen, fuusioiden, lisenssineuvotteluiden tai oikeudenkäyntien yhteydessä.

Selvitämme ja annamme lausuntoja teollisoikeuksien arvosta ja suojapiiristä rahoittajille ja yrityksille kun suojattua omaisuutta halutaan myydä, ostaa, lisensoida tai puolustaa.

Lisensointi ja oikeudenkäynnit

Teollisuusoikeuksia kuten patentteja voidaan hyödyntää oman tuotteen tuotannon lisäksi myymällä tai lisensoimalla niitä. Mahdollisesti voidaan tarvita lisenssi joltakin toiselta omankin patentoidun keksinnön käyttämiseksi.

Lisenssisopimuksella voidaan luovuttaa suojatun keksinnön valmistus-, kehitys- ja/tai jakeluoikeus. Yleensä lisenssinsaaja suorittaa käyttöoikeutensa vastineeksi rojalti- eli lisenssimaksuja, jotka voivat olla kertaluontoisia tai jatkuvia.

Autamme asiakkaitamme teollisoikeuksiin liittyvissä riitatilanteissa. Oikeudenkäyntipalveluihimme kuuluvat esimerkiksi loukkaus- tai mitätöintiarviot, asiantuntijalausunnot, puolustus- tai hyökkäysstrategiat ja oikeudenkäynnit yhteistyössä asianajajan kanssa (esimerkiksi loukkausoikeudenkäynnit, mitätöintioikeudenkäynnit, negatiiviset tai positiiviset vahvistuskanteet, turvaamistoimenpiteet).

Väitteet ja mitätöinnit

Patentin myöntämisestä alkaa useimmissa maissa yhdeksän kuukauden väiteaika, jonka aikana myönnetty patentti voidaan vielä kumota väitemenettelyssä kolmannen osapuolen toimesta. Väitemenettelyn seurauksena myönnetty patentti voidaan kumota tai patentin suoja-alaa voidaan supistaa.

Väiteajan jälkeen patentti voidaan mitätöidä jättämällä mitätöintikanne tuomioistuimelle. Mitätöinnin seurauksena patentin oikeusvaikutukset loppuvat takautuvasti kuin suojaoikeutta ei olisi alun perin myönnettykään. Mitätöintikanne käsitellään Suomessa markkinaoikeudessa, jossa se voidaan yhdistää myös muuhun teollisoikeudelliseen asiaan.

Käytännössä mitätöintikanteen voivat nostaa tahot, joille patentista aiheutuu haittaa. Patentti voidaan joissain tapauksissa mitätöidä markkinaoikeudessa vain osittain, mutta tällöin patentinhaltijan on tullut toimittaa tuomioistuimelle suppeammat patenttivaatimukset.

Väite on mitätöintioikeudenkäyntiä huomattavasti edullisempi prosessi. Tästä syystä suosittelemme jatkuvaa kilpailijaseurantaa, jotta mahdolliset haitalliset patentit havaitaan edellä mainitun yhdeksän kuukauden väiteajan kuluessa.

Teollisoikeuksien myynti

Vaikka et itse hyödyntäisi keksintöäsi, voi myönnetyllä patentilla olla arvoa. Esimerkiksi jokin teollisuusyritys voi olla kiinnostunut patentistasi. Lisäksi on olemassa yrityksiä, jotka ostavat patentteja, tarkoituksenaan esimerkiksi lisensoida niitä valmistaville teollisuusyrityksille.

Autamme sinua patentin arvon määrittämisessä ja osoittamisessa sekä ostajaehdokkaiden etsimisessä ja kartoittamisessa.