Kiinan patenttilain muutokset voimistavat patenttisuojaa

12.1.2022

Vuoden vaihduttua katse kääntyy uuteen ja tämän myötä on hyvä hetki tarkistaa, missä tiedoissa on päivityksen paikka. Immateriaalioikeuksien osalta päivityspaikka löytyy Kiinan uudesta patenttilaista, joka astui voimaan 1.6.2021, yli 12 vuotta edellisen uudistuksen jälkeen.

Painopiste patenttisuojassa

Kiinassa nähtiin menneenä vuonna isojakin muutoksia teknologiayrityksiin kohdistuvassa sääntelyssä, mutta immateriaalioikeuksien kehityssuunta on ollut jo pidemmän aikaa selvä. Myös tuoreimmassa lakiuudistuksessa vahva painopiste on patenttisuojan voimistaminen entisestään.

Kiinassa patentinhaltija voi pyytää puuttumista patenttiloukkaukseen juridisen prosessin lisäksi myös hallinnollisella menettelyllä. Uudessa laissa hallinnollista menettelyä on täsmennetty ja siinä otetaan alueellisten ja paikallisten viranomaisten lisäksi huomioon nyt myös Kiinan patenttiviraston maanlaajuinen toimivalta merkittävissä tapauksissa. Reagointiaikaa loukkauksiin puuttumiseen on pidennetty vuodella, ja se on nyt kolme vuotta.

Taloudellista pelotetta asiatonta kopioimista vastaan on tehostettu. Lainmukaisten vahingonkorvausten enimmäismäärä nousee miljoonasta juanista viiteen miljoonaan (n. 700 000 euroa). Uutena pelotteena lakiin on puolestaan kirjattu rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset, jotka voivat nousta jopa viisinkertaisiksi todellisiin vahinkoihin nähden, mikäli patentin loukkaaja on toiminut tahallisesti. Vahingonkorvauksen suuruuden määrittämisen osalta todistustaakkaa on nyt sälytetty myös loukkaajalle.

Hakijaystävällisiä uudistuksia

Kun patentin myöntäminen on patenttiviraston tutkimuksen venymisen takia myöhästynyt, tarjotaan patentin hakijalle uudessa laissa mahdollisuus patentin voimassaoloajan pidennykseen. Lisäksi lääkepatenteille on nyt mahdollista hakea voimassaolon pidennystä eurooppalaista lisäsuojatodistusta osittain muistuttavalla tavalla. Kansainväliseen standardiin mukautuvat myös mallioikeudet, jotka Kiinassa niin ikään ovat patenttilain piirissä ja joiden haltijat voivat vastedes ulottaa suoja-ajan 15 vuoteen aiemman 10 vuoden enimmäisajan sijaan.

Pandemiasta jää muistuttamaan armonaika, joka vastaisuudessa mahdollistaa keksinnön julkistamisen enimmillään kuusi kuukautta ennen patentointia, kunhan se tapahtuu yleisen edun nimissä hätätilan tai maassa sattuneen epätavallisen tilanteen johdosta.

Näiden lisäksi laki käsittää lukuisia muita, enemmän ja vähemmän tilannesidonnaisia uudistuksia.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Ota yhteyttä ja annan mielelläni lisätietoja asiasta!