Mainettaan parempi Venäjän patenttiviranomainen Rospatent

9.2.2016

Venäjän talous yskii samaan tahtiin kuin öljyn maailmanmarkkinahinta laskee alamäkeä. Toista vuotta jatkunut pudotus on pitänyt raakaöljyn hinnan poikkeuksellisen alhaalla viime kuukausina, ja ruplan arvo on ollut syöksykierteessä. Öljy- ja kaasutuloista riippuvaisen Venäjän synkkä taloudellinen tilanne on ollut esillä suomalaisessa mediassa viikoittain.

Täällä Papula-Nevinpatissa me huolehdimme, että asiakkaidemme keksinnöt, tavaramerkit ja mallit saavat asianmukaisen suojan haastavana mutta houkuttelevana markkina-alueena pidetyllä Venäjällä. Jätämme Pietarissa sijaitsevan sivutoimistomme kautta vuosittain yli 700 patenttihakemusta Venäjän patenttivirastoon, tuttavallisemmin Rospatentiin.  Edustamme Rospatentissa mm. useita Fortune Global 500 –yrityksiä.
Ulkomailta tulleiden hakemusten määrä on tasaisesti lisääntynyt

Rospatent kuuluu talouskehitysministeriön alaisuuteen ja on riippuvainen valtion rahoituksesta, toisin kuin esimerkiksi hakemus- ja tutkimusmaksuilla toimintansa rahoittava itsenäinen Euraasian patenttivirasto.  Viime vuosien varsin alijäämäisen federaatiobudjetin vaikutukset Rospatentin toimintaan eivät toistaiseksi ole näkyneet teollisoikeuksien hakijoille. Patenttihakemusten käsittelyajat eivät ole pidentyneet, eikä rekisteröimisprosessiin ole tullut turhia viivästyksiä. Vaikea taloudellinen tilanne on näkynyt siinä, että venäläisten yritysten sekä yksityishenkilöiden jättämien patenttihakemusten määrä notkahti selvästi vuonna 2014. Sen sijaan ulkomailta tulleiden hakemusten määrä on tasaisesti lisääntynyt joka vuosi välillä 2010-2014. Hakemusmäärän kasvun perusteella ulkomaiset yritykset eivät ole menettäneet uskoansa Venäjän markkinaan pitkällä aikavälillä vaan suojaavat siellä tärkeitä ja kaupaksi käyviä tuotteita.

Monimutkainen lupakäytäntö sekä epäselvät määräykset ovat tuttu riesa kaikille Venäjällä toimineille. Patenttiala on kuitenkin suureksi osaksi säästynyt tarpeettoman raskaalta byrokratialta. Esimerkiksi patenttihakemuksen jättäminen virastoon on suoraviivainen toimenpide, joka ei vaadi hakijalta muita asiakirjoja hakemustekstin lisäksi. Venäjän WTO-jäsenyyden myötä ulkomaisilta hakijoilta perittävät viralliset maksut alenivat tuntuvasti ja ne ovat samoja kuin venäläisten hakijoiden maksamat. Rekisteröintiprosessin pääpiirteet vastaavat Patentti- ja rekisterihallituksen tai Euroopan patenttiviraston prosessia. Eniten muodollisuuksia ja eroavaisuuksia liittyykin lisenssien tai teollisoikeuksien siirtoja koskevien sopimusten rekisteröintiin.
Ulkomaisia ja kotimaisia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti

Kiristynyt poliittinen ilmapiiri ei ole onneksi ulottunut Rospatentin seinien sisäpuolelle. Väitän, että hakemuskäsittelyn aikana ulkomaisia ja kotimaisia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti. Esimerkiksi viimeisen vuoden aikana Rospatent myönsi ripeästi ja ilman turhia viivästyksiä useita patentteja asiakkainamme oleville yhdysvaltalaisyhtiöille. Tarvittaessa Venäjällä voi keksinnölle saada suojan hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi hyödyllisyysmallin käsittelyaika hakemuksen jätöstä myöntävään päätökseen on alle 12 kuukautta. Viime vuoden alusta kaikki hyödyllisyysmallihakemukset tutkitaan uutuuden osalta. Rospatentin suorittama uutuustutkimus lisää myönnettyjen hyödyllisyysmallien uskottavuutta ja vähentää järjestelmän väärinkäyttöä. Patenttisuojan voi saada nopeimmillaan muutamassa kuukaudessa Global Patent Prosecution Highway -ohjelman puitteissa. Kyseessä on kahdenkymmenenyhden eri maan patenttivirastojen solmima yhteistyösopimus, joka mahdollistaa patenttihakemusten nopeutetun käsittelyn tietyillä edellytyksillä. Järjestelmä on toiminut Venäjällä sujuvasti ja on esimerkki siitä, ettei Rospatent ole vetäytynyt alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Selviä kehityskohteitakin löytyy – digitaalisissa palveluissa Rospatent on vuosia jäljessä Euroopan patenttivirastoa. Vuonna 2014 virasto käytti yli 360 miljoonaa ruplaa IT-kehitysprojekteihin sekä uuteen laitteistoon, mutta sähköinen asiointipalvelu on vasta tuloillaan. Laajojen hakujen tekeminen patentti- ja tavaramerkkitietokannasta on edelleen epäkäytännöllistä.

Patenttialalla Venäjän viranomaisten toiminta on mainettaan parempi, eikä se ole politisoitunut. Nuorta lainsäädäntöä on järjestelmällisesti kehitetty vastaamaan alan kansainvälisiä käytäntöjä. Lainsäädäntö ei itsessään ole poistanut väärinkäytöksiä ja loukkauksia, vaan niihin täytyy Venäjällä toimivien yritysten puuttua aktiivisesti itse aivan samalla tavalla kuin muissakin maissa. Tällä hetkellä paras uutinen Venäjälle vientiä harjoittaville yrityksille olisi ruplan vahvistumisen tuoma kuluttajien ostovoiman kasvu.

Katso myös video, jossa patenttiosaston johtaja Teemu Lang kertoo Aalto-yliopiston tekemästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin suomalaisyritysten kokemuksia teollisoikeuksien suojaamisesta Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa.