Miten turvaan toiminnanvapauteni?

28.2.2014

Markkinoilla olevan tuotteen kopiointi on siis joissain tapauksissa sallittua. Mutta onko yrityksen oman tuotteen valmistaminen sallittua nyt ja aina jatkossakin? Entä jos kilpailija patentoi tuotteeni, jota olen valmistanut ja myynyt julkisesti jo ennen kuin kilpailija on jättänyt patenttihakemuksensa? Saako kilpailija kieltää minua valmistamasta tai myymästä tuotettani, vaikka patentti pitäisi myöntää vain uudelle ja keksinnölliselle keksinnölle?

Kun patentti on myönnetty, patentinhaltija voi pääsääntöisesti estää toista yritystä hyödyntämästä patentin kohdetta. Väitetyn patentinloukkaajan tehtäväksi jää siis käynnistää kumoamismenettely väärin perustein myönnettyä patenttia vastaan tai muuttaa tuotettaan. Mikäli yritys havaitsee kilpailijan patenttihakemuksen ajoissa, sitä vastaan voi tehdä muistutuksen jo hakemusaikana. Vaihtoehtoisesti käsittely patenttivirastossa voidaan seurata loppuun ja mikäli patentti myönnetään, useissa maissa sitä vastaan voi tehdä väitteen.

Jotta muistutuksella, väitteellä tai mitätöintikanteella olisi menestymisen edellytyksiä, se tulee perustella hyvin. Tässä patentin kumoamista yrittävä yritys kohtaa usein hyvin suuria vaikeuksia, mikäli patentoitavuuden esteeksi ei ole esittää muuta kuin se aikaisemmin käytetty tuote. Tavanomaisesti tuotteen aikaisempaan käyttöön vetoavalla on hyvin suuri todistustaakka siitä, että tuotetta on oikeasti käytetty julkisesti. Pitäisi pystyä todistamaan mitä käytettiin, milloin käytettiin, kuka käytti ja oliko käyttö varmasti julkista. Kaikki tämä pitäisi pystyä todistamaan aukottomasti mieluiten kirjallisin todistein, mutta usein niitä ei ole ainakaan helposti saatavilla. Ongelmallinen myönnetty patentti on voitu panna vireille 5 – 8 vuotta aikaisemmin, joten todisteidenkin tulisi olla tätä vanhempia. Näin pitkän ajan jälkeen luotettavien ja aukottomien todisteiden löytäminen on toisinaan mahdotonta ja kilpailijan patentti jää voimaan, vaikka patenttisuojan mukaista tuotetta olisi aikaisemmin julkisesti käytetty.

Jotta todistaminen olisi helpompaa, yrityksellä tulisi olla kattava arkisto oman tuotteen julkiseksi saattamisesta. Arkistosta olisi hyvä löytyä yksityiskohtaiset tuotesuunnitelmat tai piirustukset, jotta voidaan kertoa mitä on myyty. Myyntitapahtuman ajankohdan ja ostajan todistaminen esimerkiksi tilausvahvistuksella ei vielä välttämättä riitä, vaan myyntitapahtuman lisäksi itse toimitus pitäisi pystyä todentamaan. Kun jotain myytiin, niin kuka oli vastaanottaja ja milloin tilaus vastaanotettiin ostajan toimesta? Oliko tämä toimitus julkinen vai liittyykö siihen luottamuksellisia elementtejä? Vastaanotettiinko varmasti juuri se tuote, mitä väitetään vastaanotetun?

Hyvästä arkistosta löytyy myös tuotteisiin liittyvää muuta kirjallista materiaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi mainokset ja messuesitteet, jotka on päivätty asianmukaisesti ja luotettavasti. Näiden lisäksi voi olla esimerkiksi lehtiartikkeleita, julkisia tuotearvosteluita ja seminaariesitelmiä. Mikäli yritys on tehnyt toiminnanvapausselvityksen ennen tuotteen lanseerausta, arkistossa voi olla myös vanhempia samankaltaisia jo rauenneita tai muissa maissa voimassa olevia patentteja, joita kilpailijan patenttihakemuksen tutkinut viranomainen ei ole jostain syystä löytänyt.  Hyvän arkiston tapauksessa jossain vaiheessa ylitetään raja, jolloin arkistoidut julkaisut eivät ole enää ainoastaan todisteita aikaisemmasta käytöstä, vaan ovat jo itsessään patentoitavuuden esteitä.

Parhaita todisteita ovat yrityksen omat aikaisemmat patenttihakemukset, tieteelliset julkaisut tai erityisesti keksintöjen julkaisuun tarkoitetut palvelut. Näissä tapauksissa ongelmaa ei välttämättä edes synny, sillä patenttiviraston tutkija löytää tällaiset julkaisut helpommin tehdessään uutuustutkimusta ja patenttia ei edes myönnetä.

Oikeiden todisteiden lisäksi oikea-aikainen reaktio on oleellista. Ilman aktiivista kilpailijaseurantaa kilpailijan patentit tulevat ilmi yleensä vasta siinä vaiheessa, kun kilpailija lähettää varoituskirjeen. Mikäli tieto olisi saatu patenttihakemuksen julkaisuvaiheessa, patenttia vastaan olisi voitu varautua esimerkiksi etsimällä parempia patentoitavuuden esteitä tai muuttamalla omaa tuotetta siten, että se ei kuulu patentin suojapiiriin. Tämän vuoksi jokaisen yrityksen tulisi seurata kilpailijoitaan sekä selvittää tuotteidensa toiminnanvapaus ennen markkinoille saattamista. Vanha kansanviisaus kertoo, että mitä aikaisemmin ongelma havaitaan, sitä helpompi siihen on reagoida – alalla kuin alalla.