Hyödyllisyysmalli

Mikä on hyödyllisyysmalli?

Hyödyllisyysmalli antaa patentin tavoin oikeuden kieltää muita käyttämästä keksintöä ammattimaisesti. Hyödyllisyysmalli on voimassa Suomessa korkeintaan kymmenen vuotta, joten se sopii keksinnöille, joilla on lyhyt elinkaari.

Suojauksen edellytyksenä on, että keksinnön on oltava uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Hyödyllisyysmalli soveltuu erityisesti konkreettisille laitteille ja ”pienemmille” keksinnöille, koska hyödyllisyysmallilta edellytetään matalampaa keksinnöllisyyttä kuin patentilta. Myös kemialliset yhdisteet, ravinto- tai lääkeaineet ja mikrobiologiset keksinnöt ovat suojattavissa hyödyllisyysmallilla. Sen sijaan menetelmiä ei voi suojata hyödyllisyysmallilla.

Hyödyllisyysmallihakemus tehdään kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Hakemuksessa on oltava selitys keksinnöstä ja ainakin yksi suojavaatimus sekä tarvittaessa piirustus. PRH ei tutki keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä vaan tekee ainoastaan hakemuksen rekisteröintitarkastuksen, joten hakemuksen käsittely on hyvin nopeaa ja kustannuksiltaan edullisempi patenttihakemukseen verrattuna.

 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

KONKONEN TOMI
Tiiminvetäjä, ICT ja sähkötekniikka, eurooppapatenttiasiamies, European Patent Litigator