Sopimukset

Sopimukset

Immateriaalioikeuksiin liittyvät sopimukset ovat olennainen osa liiketoiminnan strategista suunnittelua ja suojaamista. Hyvin laaditut sopimukset voivat selkeyttää osapuolten välistä yhteistyötä, vähentää riskejä ja varmistaa, että immateriaalioikeudet ovat asianmukaisesti hallinnassa ja suojattuina.

Laadimme ammattitaidolla esimerkiksi IPR:ien myynti-, lisenssi-, siirto- ja muut sopimukset, jotka liittyvät patentteihin, tavaramerkkeihin, malleihin, hyödyllisyysmalleihin ja tekijänoikeuksiin. Jokainen sopimus laaditaan yksilöllisesti asiakkaamme tarpeet ja toimiala huomioiden.

Immateriaalioikeuksiin liittyvien sopimusten lisäksi avustamme startup- ja kasvuyrityksiä myös muissa niiden liiketoimintaan liittyvissä keskeisissä sopimuksissa. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi osakas- ja salassapitosopimukset.

Esimerkkejä sopimustoimeksiannoista, joita hoidamme:

  • Lisenssisopimukset – Oikeudenhaltija voi lisenssisopimuksella myöntää toiselle oikeuden käyttää sopimuksessa määriteltyjä immateriaalioikeuksiaan tai teknologiaansa. Lisenssisopimuksessa yksilöidään lisensoinnin kohde, määritellään osapuolten vastuut, käyttöoikeuden rajat sekä korvaukset.
  • Osakassopimukset – Osakassopimus on sopimus, joka solmitaan yrityksen osakkeiden omistajien välillä. Sopimuksella määritellään esimerkiksi osakkeenomistajien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut yrityksessä.
  • Salassapitosopimukset – Salassapitosopimuksella osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen tiedon. Salassapitosopimukset ovat erityisen tärkeitä tilanteissa, joissa jaetaan luottamuksellisia tietoja, kuten yrityssalaisuuksia tai tietoja aineettomista oikeuksista.
  • Siirto- ja luovutussopimukset – Immateriaalioikeuksien siirto- ja luovutussopimukset mahdollistavat oikeuksien pysyvän siirtämisen osapuolelta toiselle.
  • Rinnakkaiselosopimukset (co-existence) ja suostumuskirjeet – Samankaltaiset oikeudet voivat olla voimassa rinnakkaisesti. Rinnakkaiselosta ja rekisteröinnistä on hyvä sopia osapuolten välillä kirjallisesti. Usein pelkkä sopimus ei ole riittävä, vaan viranomaiset saattavat vaatia erillisen suostumuskirjeen rinnakkaisrekisteröinnin edellytykseksi.
  • Yhteistyösopimukset – Yhteistyösopimukset voivat liittyä esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaan, jossa luodaan uutta immateriaalioikeuksilla suojattavaa aineistoa tai teknologiaa. Tällaisissa sopimuksissa on tärkeää sopia immateriaalioikeuksien omistajuudesta ja niiden käytöstä yhteistyön päätyttyä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

AHOVAARA LOTTA
IP-lakimies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies
MIKKOLA JUSSI
Lakimies, EU-tavaramerkkiasiamies