Ikoni

Tekijänoikeus

Mikä on tekijänoikeus?

Teollisoikeuksien rekisteröintiin ja puolustamiseen liittyvien palveluiden lisäksi tunnemme myös tekijänoikeuslainsäädännön ja tarjoamme asiantuntijapalveluja tekijänoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tekijänoikeus on tärkeä yksinoikeus teosten tekijöille, ja se mahdollistaa tekijöille oikeuden määrätä teostensa käytöstä. Tekijänoikeus suojaa siten luovaa työtä ja sen tekijöitä – se kannustaa luovuuteen ja mahdollistaa tekijöiden toimeentulon.

Tekijänoikeus suojaa mitä tahansa kirjallista tai taiteellista teosta, joka on omaperäinen ja itsenäinen.

Ainoastaan teoksen tekijällä on oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin. Tekijällä on siten oikeus kieltää muilta teoksensa käyttö sekä saada asianmukainen korvaus teostensa käytöstä. Tekijä voi kuitenkin sopimuksella siirtää nämä niin kutsutut taloudelliset oikeudet toiselle kokonaan tai osittain. Teosten kaupallistaminen on mahdollista myös lisensoinnin kautta.

Toisin kuin teollisoikeuksia, tekijänoikeutta ei Suomessa tarvitse rekisteröidä. Tekijänoikeus syntyy tekijälle automaattisesti heti, kun teos on luotu. Pääsääntöisesti tekijänoikeus on voimassa, kunnes on kulunut 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Autamme asiakkaitamme muun muassa tekijänoikeuteen liittyvissä lisenssi- ja muissa sopimuksissa sekä loukkaustilanteissa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

AHOVAARA LOTTA
IP-lakimies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies
HEINE PAULIINA
Lakimies, EU-tavaramerkkiasiamies