Patenttisuojaus digiaikana

15.4.2024

Nykyaikana teknologia kehittyy ennalta arvaamatonta tahtia. Teknologian nopean kehityksen vuoksi immateriaalioikeuksien suojaaminen on entistä tärkeämpää. Patenttisuojaus digiaikana asettaa myös haasteita. Haasteet liittyvät esimerkiksi digitaaliteknologian luonteeseen ja patenttioikeuksien täytäntöönpanoon liittyviin kysymyksiin globaalitaloudessa.

Patenttisuoja tarjoaa kuitenkin merkittävää kilpailuetua ja houkuttelee investointeja. Patentit edistävät innovointia ja kehittävät tekniikan tasoa kannustamalla keksijöitä luomaan uusia keksintöjä.

Digitaalitalous ja patenttisuojaus

Digitaalitaloudelle on ominaista aineettomien hyödykkeiden, kuten algoritmien, ohjelmistojen, datan hyödyntämisen sekä tietysti patenttien ja muiden IPR-oikeuksien merkitys. Digitaalinen muutos vauhdittaakin kasvua erityisesti sähkö- ja viestintäteknologioihin liittyvillä aloilla, joilla jätettyjen patenttihakemusten osuus on jo noin kolmannes kaikista Euroopan patenttivirastoon jätetyistä patenttihakemuksista.

Vuonna 2023 sähkö- ja viestintäteknologiaan liittyvät alat jatkoivat kasvua. Euroopan ulkopuolelta tulevien hakemusten kasvava osuus korostaa Euroopan teknologiamarkkinoiden houkuttelevuutta yrityksille.

Digitaalitalouden myötä tuotteiden ja palveluiden myyminen yli kansallisten rajojen onkin helpottunut. Patenttisuoja myönnetään tyypillisesti maakohtaisesti kansallisissa tai alueellisissa patenttivirastoissa. Onkin tärkeää huolehtia keksinnön suojaamisesta oikea-aikaisesti ja huomioida relevantit kohdemaat sekä kansallisten virastojen erot patenttihakemuksien vaatiman muotoilun ja käsittelyn suhteen.

Digitalisaation vaikutus teollis- ja tekijänoikeuksiin

Yritykset hyödyntävät digitaaliteknologiaa tuotteissaan enenevissä määrin vähintäänkin epäsuorasti, kuten sovelluksena tai menetelmänä osana fyysistä laitetta. Valmistajien siirtyessä dataan ja digitaalisuuteen perustuviin liiketoimintamalleihin teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuu merkittäviä vaikutuksia. Klassinen esimerkki on autoteollisuus ja sen siirtyminen mekaanisesta suunnittelusta kohti softasuunnittelua. Digitaalitekniikan alalle siirtyminen merkitsee myös uusien patenttialueiden omaksumista ja ymmärtämistä.

Patenttiasiamiehellä tärkeä rooli

Patenttiasiamies voi olla korvaamaton apu tekniikan kehityksen huomioimisessa ja patenttien suojapiirin tulkinnassa. Näin voidaan välttyä suojapiiriltä, joka on patentin myönnön hetkellä jo vanhentunut tekniikan päivitysten myötä tai helposti kierrettävissä.

Omien innovaatioiden suojaamisen lisäksi on hyvä tietää, mitä kilpailijat tekevät, ja patenttiviidakossa luoviessa on hyvä olla rinnalla henkilö, joka osaa lukea ”patenttikieltä”. Apua tarvitaan usein myös kansainvälisillä vesillä seilatessa – milloin ja mihin jättää patenttihakemus sekä missä muodossa, miten voi tarvittaessa pelata lisäaikaa tai miten nopeuttaa prosesseja?

IPR-oikeuksista huolehtiminen palkitsee

IPR-oikeuksista huolehtiminen myös palkitsee. Patenttisuojaus tarjoaa usein kilpailuetua, houkuttelee investointeja ja luo uusia tulovirtoja. Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPOn tutkimus osoittaa, että yrityksillä, jotka omistavat IPR-oikeuksia, on 20 % korkeampi liikevaihto työntekijää kohden kuin muilla yrityksillä. Erityisesti Pk-yritykset hyötyvät IPR-oikeuksista – liikevaihto työntekijää kohden mitattuna on jopa 60 % korkeampi Pk-yrityksillä, jotka omistavat IPR-oikeuksia.

 

Ajankohtaista

Patenttisuojaus digiaikana

Lue Laura Huhdanmäen blogista patenttisuojan haasteista ja eduista digiaikana, jossa teknologia kehittyy nopeasti ja ylittää kansalliset rajat.

Worklife at Papula-Nevinpat: Laura Virkkunen

Laura Virkkunen vastaa asiakkaidemme domain-portfolioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Lue lisää Lauran uratarinasta.

Tiivistelmä IPR-webinaarisarjasta “Patenttien loukkaustilanteet – Milloin tarvitset patenttiasiamiehen apua?” 

Webinaarisarjan tiivistelmäartikkelissa opit, mitä tehdä epäillylle patenttiloukkaukselle, miten erottaa oikeat varoituskirjeet huijausyrityksistä, mitä taktiikoita lisenssineuvotteluissa käytetään ja mitä huomioida patenttioikeudenkäyntiin liittyen.

Euroopan patenttivirasto (European Patent Office, EPO) on julkaissut vuosittaiset patentointitilastonsa

Euroopan Patenttivirasto (European Patent Office, EPO) on julkaissut vuosittaiset patentointitilastonsa, lue eurooppapatenttiasiamies Jukka Korhosen kommentit.