PRH mahdollisti laajalti tunnettujen tavaramerkkien rekisteröinnin

10.8.2008
 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien rekisteröinti on ollut mahdollista 15. elokuuta 2007 lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, joka on erillinen PRH:n ylläpitämästä tavaramerkkirekisteristä. Merkintä tavaramerkkiluettelossa on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan uudistaa.

Jotta tavaramerkki voidaan kirjata laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, täytyy sen tunnettuus Suomessa pystyä todistamaan. Mitään erityisvaatimuksia ei ole kuitenkaan asetettu tavaramerkin kirjaamisesta luetteloon. Tutkiessaan tavaramerkin tunnettuutta, PRH keskittyy merkin tunnettuuden tasoon, kohderyhmään, markkinaosuuteen, merkin markkinointikustannuksiin, merkin käytön intensiivisyyteen, kestoon ja maantieteelliseen laajuuteen. Lisäksi tavaramerkin tunnettuutta arvioidaan siinä yleisössä, joka on kyseisen merkin kohderyhmä.

PRH päättää täyttyvätkö yllämainitut ehdot riittävästi. Päätös kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä, ja siihen ei ole valitusoikeutta. Merkinnän poistamista luettelosta voi vaatia kuka tahansa kolmas osapuoli, mikäli merkki on luetteloitu olosuhteiden vastaisesti tai se ei enää täytä tunnettuuden edellytyksiä.

Heidi Mikkola, Tavaramerkkilakimies