Suomalaisyritykset jättivät enemmän patenttihakemuksia Euroopan patenttivirastoon kuin Suomen Patentti- ja rekisterihallitukseen

30.3.2017

Euroopan patenttivirasto myönsi vuonna 2016 suomalaisyrityksille 45,3 % enemmän patentteja kuin edellisenä vuonna

Euroopan patenttivirasto (EPO), Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) ovat hiljattain julkaisseet vuoden 2016 tilastonsa, ja olen poiminut niistä muutaman mielenkiintoisen havainnon.

EPO on suomalaisille erittäin tärkeä, jättiväthän suomalaisyritykset viime vuonna yhteensä 1 818 patenttihakemusta EPO:oon. Eurooppapatenttihakemuksia laitetaan vireille myös enemmän kuin kansainvälisiä PCT-hakemuksia, joten viraston hyvä toiminta on suomalaisille patentinhakijoille ensiarvoisen tärkeää. Vertailun vuoksi PRH:een jätettiin viime vuonna 1 260 kansallista patenttihakemusta.

Viime vuosina EPO on kärsinyt kapasiteettiongelmista hakemusmäärien kasvaessa tasaisesti edellisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2016 vireille laitettujen patenttihakemusten määrä pysyi vuoteen 2015 verrattuna lähes samana: EPO:oon jätettiin yhteensä vajaa 160 000 patenttihakemusta (-0,4 %). Samanaikaisesti EPO on kuitenkin pystynyt lisäämään tehtyjen uutuus- ja patentoitavuustutkimusten määrää. Tämä on saavutettu sekä tehostamalla EPO:n sisäisiä prosesseja että palkkaamalla lisää tutkijainsinöörejä.

EPO on myöntänyt peräti 40,2 % enemmän patentteja

Tilastojen varsinainen yllätys on kuitenkin se, että vuonna 2016 EPO:n myöntämien patenttien määrä kasvoi peräti 40,2 % vuoteen 2015 verrattuna. Suomalaisyrityksillekin myönnettiin 45,3 % enemmän patentteja kuin vuonna 2015, yhteensä 1 081 patenttia. PRH taas myönsi 815 kansallista patenttia. Edellä mainitut luvut huomioon ottaen näyttäisikin siltä, että EPO on vihdoin onnistunut purkamaan syntyneitä käsittelyjonoja. Kasvanut myöntöjen määrä puolestaan näkynee kasvaneiden kansallisten voimaansaattamisten sekä väitteiden määrän nousuna vuoden 2017 aikana. Lisääntynyt voimassa olevien patenttioikeuksien määrä korostaa kilpailijaseurannan tärkeyttä.

Nokia vastaa yli puolesta suomalaisten hakijoiden patenttihakemuksista

Suomalaisten yritysten vireille laittamien patenttihakemusten määrä on ollut trendinomaisessa laskussa jo useamman vuoden. Hakemusmäärän lasku jatkui myös viime vuonna, mutta laskun jyrkkyys on hieman loiventunut. Suomen suurin hakija on edelleen Nokia, kakkossijaa pitää Kone ja kolmantena on Outotec. Reilulla tuhannella hakemuksellaan Nokia oli viime vuonna EPO:n neljänneksitoista suurin hakija. Tietoliikenne- ja muun tietotekniikka-alan yritykset ovat tunnetusti aktiivisia patentoijia, joten ei ole yllätys, että Nokia on suurimpien hakijoiden listalla. Vaikka Nokian merkitys koko Suomen taloudelle on pienentynyt, patenttitilastoissa Nokia vastaa yli puolesta suomalaisten hakijoiden patenttihakemuksista. Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomen patentointiaktiivisuus on väkilukuun suhteutettuna samalla tasolla Ruotsin ja Tanskan kanssa.

Kiina kirii edelleen maailman kansainvälisten patenttihakemusten kisassa

Kiinan talouden ja patenttiaktiivisuuden kasvu on ollut uutisten kestoaihe jo pidemmän aikaa. Kiinassa laitetaan vuosittain valtava määrä kansallisia patenttihakemuksia vireille, mutta näitä hakemuksia ei tavallisesti ole jatkettu kansainvälisinä patenttihakemuksina. Kasvuvauhti on kuitenkin huikea, ja Kiinasta lähtöisin olevien PCT-hakemusten määrä on tuplaantunut edellisten neljän vuoden aikana. Tämän ansiosta Kiina on noussut tilastoissa aivan Japanin välittömään tuntumaan. Mikäli kasvu jatkuu samalla vauhdilla, Kiina saattaa ohittaa tilastoykkösen, Yhdysvallat, jo tämän vuoden aikana. EPO:oon jatkettujen patenttihakemusten tilastossa Kiina ei vielä hätyyttele kärkisijoja, mutta kasvua vuoteen 2015 verrattuna on tullut neljänneksen verran. Tilanne voi muuttua nopeasti, jos kiinalaiset yritykset aktivoituvat hakemaan patentteja laajemmalla rintamalla myös Euroopassa. Toistaiseksi puolet kiinalaistaustaisista hakemuksista tulee kolmikolta Huawei, ZTE ja Xiaomi.

Mikko Piironen
Eurooppapatenttiasiamies

 

Lue lisää tilastoista:

PRH
EPO
WIPO

Avainsanat: EPO, PRH, WIPO