Tavaramerkit Venäjällä ja IVY-maissa

Tavaramerkin voi suojata Venäjällä joko kansallisella tai kansainvälisellä hakemuksella. Kansallinen hakemus jätetään Venäjän patentti- ja tavaramerkkivirastoon Rospatentiin venäjän kielellä, ja hakemuksen jättää paikallinen rekisteröity tavaramerkkiasiamies. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi ja osoite, itse tavaramerkki sekä kuvaus merkistä ja lisäksi luettelo tavaroista/palveluista, joille tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. Venäjällä on käytössä kansainvälinen tavara- ja palveluluokitus Nizzan sopimuksen mukaisesti.

Mitä voi rekisteröidä?

Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä sanamerkki, kuviomerkki, slogan sekä sana- ja kuviomerkin yhdistelmä. Myös kolmiulotteisille merkeille, äänimerkeille sekä pakkausten ulkoasulle on mahdollista hakea rekisteröintiä. Tavaramerkki voidaan suojata joko latinalaisin tai kyrillisin kirjaimin. Huomioitavaa on, että rekisteröinti latinalaisin kirjaimin ei suojaa vastaavaa merkkiä kyrillisessä kirjoitusasussa ja päinvastoin.

Rekisteröintiprosessissa Rospatent tutkii merkin rekisteröitävyyden sekä mahdolliset aiemmat oikeudet, jotka voivat estää merkin rekisteröinnin. Koko rekisteröintiprosessi kestää noin 1,5 – 2 vuotta. Rekisteröinnin yhteydessä tulee maksettavaksi erillinen rekisteröintimaksu. Rekisteröity tavaramerkki saa kuitenkin suojaa jo hakemuksen jättöpäivästä lukien.

Tavaramerkin voimassaoloaika ja käyttö

Rekisteröity tavaramerkki on voimassa 10 vuotta hakemuksen jättöpäivästä ja on uudistettavissa aina seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttöön ja oikeus kieltää muita käyttämästä sitä.

Tavaramerkkiä on käytettävä kolmen vuoden kuluessa rekisteröinnistä. Muussa tapauksessa merkin rekisteröintiä vastaan voidaan nostaa kumoamiskanne käyttämättömyyden perusteella. Tavaramerkin käytön osoittamisessa Venäjällä noudatetaan tiukkaa linjaa, ja tavaramerkin haltijan tai rekisteröidyn lisenssinhaltijan on esitettävä vaadittaessa todisteita merkin käyttämisestä. Käytön osoittamiseksi on vaadittu muun muassa tulliasiakirjoja, jälleenmyyntisopimuksia tai laskuja.

Tavaramerkin suojaaminen muissa IVY-maissa noudattaa samaa prosessia kuin Venäjällä pienin maakohtaisin poikkeuksin. Oma hakemus on jätettävä jokaiseen maahan erikseen.