Teknologiayrityksestä IPR-toimistoon – uusi rooli patenttipelissä

21.11.2019

Keväällä 2019 siirryin yli kymmenen työvuoden jälkeen globaalista teknologiayrityksestä Papula-Nevinpatiin eurooppapatenttiasiamieheksi. Edellisessä tehtävässäni toimin yleensä linkkinä keksijöiden ja ulkoisten patenttiasiamiesten välillä, mutta tein myös jonkin verran asiamiestyötä itse ja olin hankkinut eurooppapatenttiasiamiehen pätevyyden. Vaihdoin siis pelipaikkaa tässä ketjussa, jonka tehtävänä on tuottaa mahdollisimman paljon – ja mahdollisimman arvokkaita – patentteja yritysten käyttöön.

Monen asiakkaan kanssa roolini on edelleen hyvin samankaltainen. Analysoin asiakkaiden ideoita, ja yhdessä mietimme, mitä keksintöjä kannattaisi lähteä patentoimaan. Toisaalta isompia asiakkaita edustaa monesti patenttialan ammattilainen, jolla voi olla jo valmiiksi hyvä näkemys siitä, mitä halutaan suojata. Tällöin tehtäväkseni jää tehdä laadukas patenttihakemus ja huolehtia siitä, että hakemus saadaan myönnetyksi parhaassa mahdollisessa muodossa.

Papula-Nevinpatissa minulla on näkyvyyttä monipuolisesti eri toimialojen patentointiin ja pääsen tutustumaan yrityksiin, joilla on erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet patentoinnille.
Teknologiayrityksessä käytin paljon aikaa oman patenttiportfolioni arviointiin sekä loukkaavien tuotteiden ja järjestelmien etsimiseen.

Patentit ovat arvokkaita, ja siksi omistajalle on eduksi tuntea oman portfolion vahvuudet ja heikkoudet. Patentointiprosessin edetessä patenttihakemuksen ns. patenttivaatimuksia voidaan esimerkiksi muokata niin, että myönnettävän patentin suojapiiri kohdistuu kilpailijan tuotteeseen tai omaan markkinoille tuotavaan tuotteeseen.

Kansainvälistä kokemusta asiakkaan eduksi

Patenttihakemusten kirjoittaminen ja asiakkaiden edustaminen patenttivirastojen suuntaan ovat nykyisissä tehtävissäni arkipäivää. Papula-Nevinpat tarjoaa kuitenkin myös patenttiportfolion arviointiin, patenttiloukkausten valvontaan ja patenttien lisensiointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.

Yrityksissä patenttien hyödyntäminen saattaa helposti jäädä kiireellisempien asioiden jalkoihin, joten näitä palveluja voisivat asiakkaamme käyttää enemmänkin. Voimme esimerkiksi analysoida, loukkaavatko kilpailijan tuotteet yrityksesi patentteja, ja olla mukana edistämässä lisenssineuvotteluja. Näin yritys voi saada patenteistaan turvan lisäksi myös tuloja.

Vaikka pelipaikkani onkin vaihtunut, säännöt ovat edelleen samat. Olen päässyt tekemään yhteistyötä laadukkaiden ulkomaisten patenttitoimistojen kanssa ja ohjannut satoja patentointiprosesseja alusta loppuun monissa eri maissa. Olen myös nähnyt, mitä kaupallistettavilta patenteilta vaaditaan. Aiemmasta työkokemuksestani onkin suuri hyöty esimerkiksi kun kirjoitan patenttihakemuksia eri asiakkailleni.

Papula-Nevinpatin IPR-huippuasiantuntijoiden kansainvälinen kokemus patenttipelin eri osa-alueista on suoraan asiakkaidemme hyödyksi. Suojaamme ja puolustamme maailmanlaajuisesti asiakkaamme oikeuksia mm. patenteilla, hyödyllisyysmalleilla, tavaramerkeillä ja mallioikeudella. Otathan meihin yhteyttä – mielellämme kuulemme ideasi!