Tiivistelmä IPR-webinaarisarjasta “Patenttien loukkaustilanteet – Milloin tarvitset patenttiasiamiehen apua?” 

26.3.2024

Mitä tehdä, jos kilpailija loukkaa patenttia tai postiluukusta kolahtaa varoituskirje? Entä miten selvitä lisenssineuvotteluista ja oikeudenkäynnistä? Tässä webinaarisarjan tiivistelmässä opit, mitä tehdä epäillylle patenttiloukkaukselle, miten erottaa oikeat varoituskirjeet huijausyrityksistä, mitä taktiikoita lisenssineuvotteluissa käytetään ja mitä huomioida patenttioikeudenkäyntiin liittyen. Asiantuntijoina toimivat Papula-Nevinpatin eurooppapatenttiasiamies Matti Brax ja patenttiosaston johtaja Folke Johansson.

Älä mene halpaan varoituskirjeiden kanssa

Tästä tunnistaa aidon varoituskirjeen

Kilpailijoiden patenteista on hyvä olla tietoinen, jottei niitä tule loukanneeksi. Jos kuitenkin varoituskirje saapuu, tutki sen sisältöä. Mihin lähettäjä pyrkii? Onko kirjeessä mainittu, mistä patentista on kyse? Onko patentti voimassa, ja jos on, missä maissa ja kenen nimissä? Patenttiloukkauksen määritelmän täyttymiseksi kaikkien itsenäisessä patenttivaatimuksessa yksilöityjen piirteiden tai vaiheiden tulee löytyä tuotteesta tai menetelmästä.

Kirjeen eräs tarkoitus on varmistaa, että epäilty loukkaaja on tietoinen patentista, sillä monessa maassa tehdään ero tahallisen ja tahattoman patenttiloukkauksen välille. Kannattaako kirjeeseen vastata, riippuu kirjeen uskottavuudesta. Jos kirjeestä puuttuu perusteluja tai tietoja, lähettäjä kannattaa torjua kohteliaasti tai pyytää häntä palaamaan asiaan, kun perusasiat on tarkistettu.

Patentinhaltijan kuuluu aina osoittaa loukkaus. Neuvottelujen jatkaminen on varteenotettava vaihtoehto varsinkin, jos molemmilla voisi olla tilanteessa voitettavaa.

Eroon epärehellisistä lähettäjistä

Aina lähettäjä ei kuitenkaan pelaa rehtiä peliä. Esimerkiksi summittaisiin massa- ja kalasteluposteihin ei välttämättä kannata vastata lainkaan, eikä vastauksessa kannata koskaan oma-aloitteisesti kertoa liikaa omista ratkaisuista.

Laajoja lisensiointiohjelmia ammattimaisesti ylläpitäville tahoille taas kannattaa vastata, mutta heidät on laitettava tekemään osuutensa ja perustelemaan vaatimuksensa kunnolla, sillä tällainen toimija yrittää monesti oikoa mutkissa ja saada ansiotonta etua epäsymmetrisestä asetelmasta.

Patenttipeikkojen (“patent trolls”) kohdalla voi olla helpointa maksaa tai liittoutua muiden uhrien kanssa. Helppo maksu peikolle voi tosin saada yrityksen näyttämään helpolta uhrilta ja rohkaista muita peikkoja samoille apajille. Rahkeiden riittäessä voi muille peikoille lähettää signaalin tositoimilla, mikä toimii jatkossa pelotteena.

Epäily patenttiloukkauksesta? Mieti vielä!

Mikä lasketaan patentin loukkaamiseksi?

Patenttia voi loukata esimerkiksi ammattimaisella valmistamisella, omistamalla kaikki järjestelmän osat tai mahdollistamalla käytön. Myös maahantuonti, myynti ja vaihdantaan saattaminen lukeutuvat loukkaustapoihin. Patentin rikkomista Euroopassa ei ole esimerkiksi omaan käyttöön valmistaminen tai keksinnön käyttäminen kokeessa. Patenttiloukkauksia voi havaita messuilla, koeostoilla, kilpailijoiden markkinoinnista tai tuotevaihdoissa.

Jotta patenttiloukkaus olisi helppo havaita ja todeta, kannattaa asia huomioida jo patenttihakemuksessa. Kirjoita ainakin yksi itsenäinen patenttivaatimus niin, että sitä voi loukata yksittäinen taho ja että se määrittelee pienimmän mahdollisen patenttia loukkaavan kohteen. Kuvaa tunnusmerkit niin, että ne on mahdollista havaita kilpailevasta tuotteesta.

Näin kootaan todisteet ja tiimi

Patentin loukkaajia on erilaisia tahallisesta kopioijasta tahoon, joka on tullut kanssasi samaan loppupäätelmään omillaan. Loukkaus voidaan todistaa päältä päin tarkastelulla, kokeilemalla, mittaamalla, asiantuntijatodistajalausunnolla tai epäsuoralla päättelyllä. Tallenna todisteet järjestelmällisesti esimerkiksi aikaleimatuilla kuvilla ja tutkimusraporteilla.

Yrityksen johto päättää aina, minkälaisiin toimiin ryhdytään. Johto päättää pyrkimyksistä, sävystä, paljonko selvittely saa maksaa ja paljonko vaivaa asiaan käytetään. Mukaan kannattaa ottaa aikaisessa vaiheessa patenttiasiamies ja asianajaja.

Perusteet kuntoon ennen syyttämistä

Tarkista omat perusasiat kuntoon, ennen kuin lähestyt vastapuolta. Kiinnitä huomiota patentin myöntöön ja voimassaoloon, rekisteritietojen ajantasaisuuteen ja patentin suojapiiriin eri maissa. Odota väiteajan päättymistä ja tarkista, millaista toimijaa olet lähestymässä.

Turvaamistarpeet, asiantuntijoiden varaaminen ja tarvittavien päätösten sekä valtuuksien hankkiminen ovat ensisijaisia. Rinnakkaisen patentin tai oma-aloitteisen patentin rajoittamisen mahdollisuutta voidaan harkita. Jos patenttia ei ole vielä myönnetty, voi olla mahdollista tehdä jaettu hakemus, joka räätälöidään osumaan havaittuun loukkaukseen.

Kun olet varma loukkauksesta ja perusasiat ovat kunnossa, lähetä varoituskirje. Ilmoita selkeästi, mistä tuotteesta ja mistä patentista on kyse, patentin tunnistetiedot, mitä haluat, mitä tapahtuu, jos loukkaaja ei toimi niin, ja mihin mennessä hänen tulee vastata. Älä kuitenkaan uhkaile.

Lisenssineuvotteluun vaaditaan vahva pohja ja taktiikka

Erilaiset lisenssineuvottelut vaativat saman perustan

Jos päädytään lisenssineuvotteluihin, on lisensioinnin perustana oman patenttisalkun tuntemus ja kunto, tärkeysmäärittely ja katselmointi teknisen asiantuntijan kanssa. Lisenssineuvottelut voivat olla ystävällismielisiä tai pakottavia ja koskea eksklusiivista tai non-eksklusiivista lisenssiä. Sopuisissa neuvotteluissa vastapuolelle voidaan tarjota osaamista patenttilisenssin lisäksi.

Lisensoinnissa tulee valmistautua lisenssin tarpeellisuuden todistamiseen. Yleisin tapa on claim chart. Se tarkoittaa itsenäisten ja epäitsenäisten vaatimusten piirrevertailua loukkaavaksi väitettyyn tuotteeseen. Siinä on myös hyvä huomioida selityksen vaikutus vaatimustulkintaan ja hakemushistoria.

Neuvottelut ovat taktiikkapeliä

Neuvottelutaktiikoita on monia. Lisenssinottaja haluaa tietysti hinnan alas. Estejulkaisujen ja mitättömyysargumenttien paljastaminen, patenttien ostaminen vastahyökkäykseksi, neuvottelujen venyttäminen ja design-around ovat yleisiä taktiikoita. Mitättömyysargumentteja ovat estehaku, se että keksintö ei ole patentoitavissa (esim. ei ole tekninen), ns. lisätty asia ja suojan laajentaminen myöntämisen jälkeen ja riittämätön selitys.

Ulos- ja sisäänlisensiointi – mitä niissä oikeasti tapahtuu?

Uloslisensiointi vaatii valmistautumista ja aikaa. Prosessilla on oltava johdon tuki, sillä lisensiointi voi päättyä riitaan eli johtaa patentin loukkauskanteeseen. Sisäänlisensiointineuvotteluissa pyydetään claim chartia ja varaudutaan argumentointiin sekä salassapitosopimukseen. Kannattaa punnita ristilisenssin mahdollisuutta, tarvitsetko lisenssiä sekä ehtoja ja mahdollisia oikeudenkäyntikuluja.

Taloudelliset ja sopimusehdot tulee käydä tarkasti läpi. Lisenssisopimukset ovat yleensä luottamuksellisia, mutta niistä voi saada tietoa tuomioistuinpäätöksistä, pörssiyritysten tuloksista tai patenttipoolien nettisivuilta.

Mitä sinun tulisi tietää oikeudenkäyntiin valmistautumisesta

Riskit ja mahdollisuudet puntarissa

Oikeudenkäyntiin valmistautuminen vaatii suunnittelua ja resursseja. Päättäkää tavoitteenne ja arvioikaa riskejä: vahingonkorvaukset voivat tulla kalliimmiksi kuin lisenssi. Tarkistakaa, onko teillä IPR-vakuutus ja mitä se kattaa tai harkitkaa sellaisen hankkimista. Sopikaa myös tiimin valinnasta, todisteista, todistajista ja budjeteista.

Ottakaa huomioon, sotkeutuuko joku muu osapuoli välillisesti tilanteeseen esim. IPR-indemnifikaation kautta. IPR-indemnifikaatio tarkoittaa tilannetta, jossa toimittaja ottaa vastuun IPR-loukkauksesta, jonka sen tuote aiheuttaa.

Helpota oikeudenkäyntiä maavalinnalla

Jos loukkaus tapahtuu monessa eri maassa, voi ns. foorumishoppailla. Tämä tarkoittaa, että patentin loukkauskanne kannattaa jättää esimerkiksi kustannusten, prosessinopeuden, kielikysymysten, kotikenttäedun tai markkinakoon vuoksi tietyssä maassa. Erityisesti Saksalla ja Yhdysvalloilla on omia erityispiirteitä. Prosessi etenee kirjelmistä kuulemisiin, minkä jälkeen tuomioistuin tekee ratkaisun, josta on usein mahdollisuus valittaa.

Haluatko kuulla lisää? Alkuperäiset webinaarit ovat katsottavissa täältä.

 

Ajankohtaista

Worklife at Papula-Nevinpat: Laura Virkkunen

Laura Virkkunen vastaa asiakkaidemme domain-portfolioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Lue lisää Lauran uratarinasta.

Tiivistelmä IPR-webinaarisarjasta “Patenttien loukkaustilanteet – Milloin tarvitset patenttiasiamiehen apua?” 

Webinaarisarjan tiivistelmäartikkelissa opit, mitä tehdä epäillylle patenttiloukkaukselle, miten erottaa oikeat varoituskirjeet huijausyrityksistä, mitä taktiikoita lisenssineuvotteluissa käytetään ja mitä huomioida patenttioikeudenkäyntiin liittyen.

Euroopan patenttivirasto (European Patent Office, EPO) on julkaissut vuosittaiset patentointitilastonsa

Euroopan Patenttivirasto (European Patent Office, EPO) on julkaissut vuosittaiset patentointitilastonsa, lue eurooppapatenttiasiamies Jukka Korhosen kommentit.

IPR-oikeudet Ukrainassa: Toivon kipinöitä selviytymisen keskellä

Riikka Palmos kirjoittaa blogissaan Ukrainan IPR-oikeustilanteesta.