Energiatekniikka

Energiatekniikan käsite on laaja, sillä sen voi ajatella kattavan kaiken yhteiskunnassa käytettävän energiatuotannon ja – käytön. Energia-alalla kehitetään energian tuotannossa, siirrossa, jakelussa ja käytössä hyödynnettäviä järjestelmiä. Se tutkii järjestelmien tehokkuutta ja turvallisuutta sekä talous- ja ympäristövaikutuksia. Energiatekniikan tutkimusalueita ovat mm. LVI-, voimalaitos- ja tuulivoimatekniikka. Erityisesti tuulivoiman merkitys on viime vuosina kasvanut ja siitä onkin tullut yksi nopeimmin kehittyvistä sähköntuotantotavoista. 1990-luvulta tuulivoiman tuotanto on kasvanut keskimäärin 25 – 30 % vuodessa. Ihmisten ympäristötietouden lisääntyessä myös vaihtoehtoisten energiamuotojen tuotekehitys lisääntyy. Tämä kehitys näkyy myös energiateknisten keksintöjen määrässä.