Nanoteknologia

Nanotekniikka on poikkitieteellistä tekniikkaa. Nanotekniikan keksintöjä hyödynnetään esimerkiksi lääketieteessä, materiaalitekniikassa, kemiassa, puolijohdetekniikassa ja biotekniikassa. Nanotekniikka kattaa kokoaisuudet, joissa ainakin yhden funktionaalisen komponentin kontrolloitu koko on alle 100 nm yhdessä tai useammassa ulottuvuudessa. Tämän komponentin tulee aikaansaada komponentin koolle ominaisia fyiskaalisia, kemiallisia tai biologisia vaikutuksia. nanotekniikka kattaa lisäksi laitteistot ja menetelmät analysoimiseksi, manipuloimiseksi, prosessoimiseksi, valmistamiseksi tai mittaamiseksi alle 100 nm:n tarkkuudella.

Papula-Nevinpat panostaa voimakkaasti nanotekniikan patentoinnin erityispiirteiden ymmärtämiseen. Asiamiehemme tohtorit Teemu Lang ja Dmitri Popov julkistiva lokakuussa 2008 raporttinsa ”Patenting of Nanotechnology – the Russian landscape. Asiamiehemme ovat mm. esitelmöineet useissa alan konferensseissa (esimerkiksi NTNE 2007 ja NTNE 2006).

Nanoteknisiä keksintöjä:

  • hiilinanoputket (engl. carbon nanotubes)
  • kvanttipistelaserit
  • nanokomposiitit
  • nanolaminaatit