Puunjalostustekniikka

Suomi elää metsästä. Tämä toteamus pitää edelleen paikkansa, sillä Suomi tunnetaan maailmalla korkeasta teknologiastaan. Metsäteollisuudelle innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä ne mahdollistavat tuotannon tehostamista. Uudet keksinnöt auttavat metsäklusteriamme pysymään tulevaisuudessakin edelläkävijänä.

Puunjalostustekniikan keksinnöt liittyvät muun muassa

  • metsänkäsittelyyn ja puunkorjuuseen
  • puun sahaukseen, kuivaukseen ja mekaaniseen jatkojalostukseen
  • sellun ja paperin valmistukseen.