Rakennustekniikka

Rakennustekniikka kattaa koko rakentamisen elinkaaren: suunnittelun, tekemisen, kunnossapidon ja korjaamisen. Rakennustekniset keksinnöt liittyvätkin usein runko-, lämpö tai vesieristeratkaisuihin. Muita esimerkkejä rakennustekniikasta ovat paloturvallisuus ja meluntorjunta. Rakennusteknisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa huomattavasti myös ympäristön hyvinvointiin.