Vastuullisuus Papula-Nevinpatissa

Arvostamme toisiamme ja asiakkaitamme ihmisinä, työntekijöinä ja asiantuntijoina. Luotamme toisiimme, ja pidämme huolta toisistamme. Toimimme ammattitaitoisesti, rehellisesti ja eettisesti joka päivä. Vahvistamme ja ylläpidämme keskinäistä luottamusta. Pidämme yllä positiivista työilmapiiriä, sekä autamme ja kannustamme toisiamme.

Papula-Nevinpatissa vastuullisuuden ydinarvoja ovat vastuullinen liiketoiminta, ympäristövaikutusten hallinta sekä vastuu henkilöstöä kohtaan ja yhteiskunnallinen osallistuminen.

Vastuullinen liiketoiminta

Kehitämme toimintamme vastuullisuutta jatkuvasti. Vastuullisuus sisältyy olennaisena osana kaikkeen toimintaamme ja tarjoamiimme palveluihin.

Osallistumme IPR-alan ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämiseen toimimalla aktiivisesti alan järjestöissä ja yhdistyksissä, kuten Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry (SPAY), European Communities Trade Mark Association (ECTA), International Trademark Association (INTA), International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK).

Asiamiehemme toimivat vapaaehtoisina alan kansainvälisissä järjestöissä kehittämässä alaa ja edistämässä teollisoikeuksia, niiden näkyvyyttä ja IPR-tietoutta.

Vapaaehtoistyön lisäksi asiamiehemme jakavat tietoa teollisoikeuksien suojaamisen tärkeydestä blogitekstien ja artikkeleiden kautta ja toimimalla puhujina erilaisissa tapahtumissa.

Arvostamme työntekijöidemme ammattitaitoa, ja kannustamme heitä kehittämään osaamistaan. Tarjoamme henkilöstöllemme sisäistä ja ulkoista koulutusta. Meillä on oma trainee-ohjelma, jonka puitteissa patenttiasiamiehemme kouluttavat tulevia asiamiehiä ja jakavat näin osaamistaan nuoremmille kollegoille ja opiskelijoille. Lisäksi tarjoamme opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätöitä.

Ympäristövaikutusten hallinta

Kunnioitamme vihreitä arvoja, ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ympäristöystävällisempien ratkaisujen suuntaan. Edistämme puhtaampaa tulevaisuutta pyrkimällä minimoimaan ympäristövaikutuksiamme. Helsingissä sijaitseva pääkonttorimme on täysin digitoitu, eli kaikki asiakirjamme ovat sähköisessä muodossa emmekä arkistoi papereita. Tavoitteenamme on olla myös paperiton toimisto.

Kannustamme henkilöstöämme käyttämään julkista liikennettä yksityisautoilun sijaan. Tarjoamme henkilöstöllemme matkakortille ladattavaa työmatkaetua ja mahdollisuuden etätyöskentelyyn työmatkaliikenteen vähentämiseksi. Lajittelemme jätteet toimistollamme.

Henkilöstö ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Henkilöstömme on yksi tärkeimmistä resursseistamme. Kunnioitamme työntekijöitämme ja kehitämme jatkuvasti johtoamme ja sisäisiä prosessejamme, jotta voimme tarjota työntekijöillemme miellyttävämmän, motivoivamman ja turvallisemman työskentely-ympäristön.

Työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon ylläpitäminen on meille tärkeää, ja korostamme levon ja rentoutumisen merkitystä työssä jaksamisen kannalta. Tarjoamme työntekijöillemme vuosittain yhden ylimääräisen vapaapäivän, Papula-vapaan, jonka tarkoitus on muistuttaa perheen ja muiden läheisten kanssa yhdessä vietetyn ajan tärkeydestä.

Papula-Nevinpat on tasa-arvoa edistävä työnantaja. Emme syrji työntekijöitämme tai työnhakijoita rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisuuden, sukupuolen, fyysisen tai psyykkisen terveydentilan tai iän perusteella. Koko henkilöstössämme, esimerkiksi patentti- ja tavaramerkkiasiamiehinä, lakimiehinä ja assistentteina, työskentelee henkilöitä, jotka edustavat eri kansallisuuksia, sukupuolia, uskontoja, ikäryhmiä ja taustoja.

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehittämiseen. Työskentelemme läheisesti eri tahojen kuten yliopistojen, yrityshautomojen, tutkimusyhteisöjen, liikekumppanien ja pääomasijoitusyhtiöiden kanssa. Olemme tehneet myös ilmaista pro bono -työtä hyväntekeväisyysjärjestöille kuten Lastenklinikoiden Kummit ry:lle ja Rauhankone ry:lle etenkin tavaramerkkien suojaamisessa.

Tuemme startup-yrityksiä, yksityishenkilöitä ja pieniä yrityksiä tarjoamalla ilmaista IPR-neuvontaa. Lisäksi olemme tehneet vuosittain lahjoituksia hyväntekeväisyyskohteisiin, kuten Tapiolan lukion stipendirahastoon, Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeeseen, Hyvä Joulumieli -keräykseen, Ensi- ja turvakotien liitolle, Sylva ry:lle ja Hope ry:lle.