Mikko Piironen

Worklife at Papula-Nevinpat: Mikko Piironen

Asiakkaiden palveleminen patenttiasioissa vaatii teknistä taustakoulutusta sekä kiinnostusta patentoinnin juridiikkaan.

Valmistuin 2000-luvun alussa diplomi-insinööriksi silloisesta Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Tietotekniikan koulutusohjelman lisäksi olin kiinnostunut tuotantotalouden opinnoista. Viimeisen vuoden ennen diplomityön tekoa vietin Madridissa, jossa opiskelin tekoälyyn liittyviä aiheita, kuten kognitiotiedettä ja neuroverkkoja. Diplomityön tein Papula-Nevinpatille kirjallisuustyönä ohjelmistotuotantoprosessien ja teollisoikeuksien yhteensovittamisesta. Sillä tiellä ollaan edelleenkin.

Kolmas alkava vuosikymmen patenttiasiamiehenä

Ensimmäinen vuosikymmen vierähti Papula-Nevinpatin Helsingin toimistolla patenttiasiamiestöitä tehdessä. Toisen vuosikymmenen vietin Münchenissä, jossa keskityin patenttiasiamiestöiden lisäksi asiakasrajapintaan ja markkinointiin. Münchenissä kehitin itseäni myös EPO:n suullisissa kuulemisissa, joihin osallistuin myös Suomesta asioita hoitamaan tulleiden patenttiasiamiesten tukena.

Alkanut kolmas vuosikymmen käynnistyi jälleen Helsingissä, jossa päätehtäväni tulee olemaan Venäjän ja Euraasian patenttipalveluidemme asiakkuuksien hoitaminen.

Itsenäinen työ asiakkuuksien parissa

Tavanomainen työpäiväni on sen varmistamista, että asiakkuuksieni toimeksiannot sujuvat. Pidän huolta siitä, että asiakkaat saavat pyytämänsä palvelut sovitusti ajallaan. Tehtävään kuuluu myös kirjeenvaihdon sisällön tarkastaminen. Raporttikirjeiden ja työn laadun lisäksi olen kiinnostunut siitä, kuinka asiakkuus voi. Voisimmeko tehdä jotain paremmin, jotta asiakas olisi tyytyväisempi?

Patenttiasiamiehen työ on yleensä hyvin itsenäistä, mutta nykyisessä tehtävässäni vastaan kahden muun asiamiehen kanssa muista kuin kemian alaan liittyvistä Venäjän ja Euraasian asiakkuuksista. Tiimin työstä merkittävä osa on yhteistyötä assistenttitiimimme ja Pietarin toimiston tiimin kanssa. Osa asiakkuuksista on yhteisiä kemian alan asiamiestemme kanssa, joten tiedonvaihto heidän kanssaan on tärkeää.

Uran ajalta on mahdotonta nimetä mitään yksittäistä huippuhetkeä. Patenttiasiamiehen työ koostuu lukuisista pienistä projekteista. Suurimmat projektit vaativat yli sadan tunnin työn.

IPR-ala murroksessa

Parasta työssäni on ollut se, että olen päässyt mukaan uusiin kuvioihin, kuten nyt siirtymällä enemmän asiakkuuden hallintaan. Pidän myös mielenkiintoisena koko alan kohtaamia haasteita. Viime vuosien palveluyritysten kasvu ja sitä seurannut konsolidaatio aiheuttaa perinteisille patenttitoimistoille painetta uusiutua. Lisäksi mahdollinen tuleva yhtenäispatentti ja eurooppalainen patenttituomioistuin muuttanevat pelikenttää koko Euroopan laajuisesti. Elämme mielenkiintoisia aikoja paitsi Papula-Nevinpatin, niin myös koko alan osalta.

Roolini on sopiva henkilölle, joka viihtyy asiakasrajapinnassa. Asiakkaiden palveleminen patenttiasioissa vaatii teknistä taustakoulutusta sekä kiinnostusta patentoinnin juridiikkaan.

Tiimi

Idän patenttitiimi.

Nuoruuden haaveammatti

Jo ala-asteikäisestä halusin olla tietokoneinsinööri.

Miten pidät ammattitaitoasi yllä?

Pidän ammattitaitoani yllä seuraamalla lainsäädäntöjen kehittymistä ammattijulkaisuista. Seuraavaksi aion syventää osaamistani erityisesti Venäjän ja Euraasian IPR-käytännöistä.

Miten huolehdit hyvinvoinnistasi?

Huolehdin hyvinvoinnistani nukkumalla riittävästi ja harrastamalla ulkoilua.

Worklife at Papula-Nevinpat: Mikko Piironen

Patenttiasiamies

Hakuaika alkaa: 07.09.2023 09:00 - Hakuaika päättyy: 30.09.2023 23:59

Patenttiasiamiestrainee

Hakuaika alkaa: 07.09.2023 08:00 - Hakuaika päättyy: 30.09.2023 23:59