Tavaramerkki

Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on yritykselle erittäin arvokas. Asianmukaisesti suojattu, oikein käytetty ja johdonmukaisesti puolustettu tavaramerkki on perusta vahvalle brändille. Tavaramerkki toimii keskeisessä roolissa yrityksen markkinoinnissa ja luo tuotteelle tai palvelulle lisäarvoa ja tunnettuutta.

Tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden tavaramerkin käyttöön. Tavaramerkki antaa oikeuden kieltää siihen sekoitettavissa olevien merkkien käytön elinkeinotoiminnassa samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden osalta. Tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen, eikä se saa kuvailla kyseisten tavaroiden tai palveluiden lajia, laatua, käyttötarkoitusta tai muita ominaisuuksia. Tavaramerkin tulee myös erottua kilpailijoiden käyttämistä tavaramerkeistä.

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa joko rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkin rekisteröinti on kuitenkin selkeämpi sekä edullisempi keino varmistaa yksinoikeus. Tavaramerkkinä voidaan periaatteessa rekisteröidä mitä vain, mikä voidaan esittää graafisesti, esim. sanamerkkejä, kuvioita, ääniä, värejä, tuoksuja, kolmiulotteisia merkkejä, liikkuvia merkkejä, iskulauseita ja numeroita. Visuaalisella ilmeellä houkutellaan kuluttajia ja pyritään erottautumaan kilpailijoista.

Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan yleensä kansallisilta virastoilta, kuten Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselta. Haettaessa suojaa EU:n alueelle on myös mahdollista hakea edullista EU-tavaramerkkirekisteröintiä. Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa aluksi kymmenen vuotta, ja sen voi uudistaa kymmenen vuoden välein.

Kansallinen tavaramerkkirekisteröinti

Tavaramerkki on alueellinen oikeus. Tämä tarkoittaa, että tavaramerkki on voimassa siellä, missä se on suojattu, eli tavaramerkkirekisteröinnin oikeusvaikutukset ulottuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen maahan.

Tavaramerkin rekisteröinti edellyttää hakemusta, joka toimitetaan kohdemaan rekisteriviranomaiselle. Suomessa hakemus jätetään Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka tutkii tavaramerkin rekisteröintiedellytykset. Tavaramerkin tulee täyttää kansallisessa lainsäädännössä esitetyt vaatimukset. Sen tulee olla esimerkiksi erottamiskykyinen ja erottua aiemmista rekisteröinneistä. Vaikka tavaramerkkien luokitus on pitkälti harmonisoitu kansainvälisillä sopimuksilla, on eri maissa hyvinkin erilaisia tulkintoja. Kohdemaasta riippuen kansallisen tutkimuksen laajuus voi vaihdella, ja joissain maissa aiemmat tavaramerkkioikeudet tutkitaan viran puolesta, kun taas toisissa maissa aiempia oikeuksia ei tutkita ollenkaan. Näin ollen onkin suositeltavaa valvoa eri maiden kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä esimerkiksi valvontapalvelumme kautta.

Tavaramerkit ovat voimassa 10 vuotta, ja sen jälkeen ne on mahdollista uudistaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tavaramerkki antaa yksinoikeuden merkin käyttöön ja kielto-oikeuden muita osapuolia vastaan elinkeinotoiminnassa tapahtuvan käytön yhteydessä.

Euroopan unionin tavaramerkki (EUTM)

EU-tavaramerkki on hyvä ja kustannustehokas keino hakea tavaramerkkiä koko EU:n alueella yhdellä tavaramerkkihakemuksella. Hakemus jätetään Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO). Kansallisen rekisteröinnin tapaan myös EU-tavaramerkin tulee olla rekisteröintikelpoinen, ja hakemuksessa tulee eritellä merkin alla käytetyt palvelut sekä tavarat Nizzan luokituksen mukaisesti.

EU-tavaramerkin antama suoja on jakamaton, eli se on voimassa koko EU:n alueella. Suojaa ei voi siis kohdentaa esimerkiksi tiettyyn maahan, vaan yksikin rekisteröintieste yhdessäkin EU:n jäsenmaassa estää EU-tavaramerkin rekisteröinnin tai kumoaa jo rekisteröidyn merkin.

EU-tavaramerkkirekisteröinti on voimassa 10 vuotta merkin hakemispäivästä, ja sen voi uudistaa aina seuraavaksi 10-vuotiskaudeksi.

Kansainvälinen rekisteröinti

Kansainvälinen tavaramerkki on kustannustehokas tapa suojata tavaramerkki yhdellä hakemuksella useassa järjestelmään kuuluvassa maassa. Järjestelmä perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, ja sen kautta on mahdollista hakea tavaramerkkiä yhtäaikaisesti lähes sataan eri maahan. Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen edellytys on jokin kansallinen oikeus, johon kansainvälinen rekisteröinti perustuu. Hakemusta laadittaessa tulee nimetä ne maat, joissa tavaramerkkisuojaa haetaan. Maaluetteloa on mahdollista kuitenkin myöhemmin laajentaa tai supistaa. Kansainvälinen tavaramerkki onkin erittäin kustannustehokas suojauskeino erityisesti keskistetyn hallinnointijärjestelmänsä ansiosta.

Suomi sekä EU ovat myös mukana Madridin järjestelmässä. Tämän ansiosta suomalaista tai EU-tavaramerkkiä voidaan käyttää perustana kansainväliselle rekisteröinnille. Samaan tapaan EU voidaan myös merkitä yhdeksi kohdealueeksi kansainväliseen tavaramerkkihakemukseen.

Lue tavaramerkkien rekisteröinnistä Venäjällä ja IVY-maissa täältä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

MIKKOLA JUSSI
Lakimies, EU-tavaramerkkiasiamies
PALMOS RIIKKA
Tavaramerkkiosaston johtaja, lakimies, EU-tavaramerkkiasiamies